ÅRETS VILTSPÅRSHELTIE 2018

Årets Viltspårssheltie 2018
1. LPI LPII SE VCH
Bermarks Melvin 48 p

SE55515/2014
Ägare: Alf Carlsson

2. RLD N RLD FRLD A SE RALLYCH SE UCH SE VCH
Shellrick's Piece Of Art 40 p

SE35736/2010
Ägare: Birgitta Åhman

3. SE VCH
Lyckoshellans Super Girl 35p

SE23058/2016
Ägare: Ulla-Britt Carlring

 

3. RLD N SE VCH
Nightrunner's True Beloved 35p

SE48208/2016
Ägare: Sofie Brodén

 

3. LD STARTKLASS RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH SE VCH
Cronys Pearl N` Dress 35p

SE46789/2012
Ägare: Gunwor Linderyd

6. RLD A RLD F RLD N SE RALLYCH
Shellrick's Pearl Diver 8 p

SE13140/2015
Ägare: Birgitta Åhman