Viltspår Öppenklass

Här finns officiella resultat från Öppenklass i viltspår. Följ länkarna för resultat i de olika klasserna:

RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH LD STARTKLASS
Li Line's Dreams Of Stardom

SE10115/2010 
Tävlar i öppenklass viltspår,2019-10-27
Ägare:Linda Ivarsson 
~  ~  ~  ~  ~

Lundecock's Summer Mystery
SE46571/2018 
Tävlar i öppenklass viltspår,2019-10-01
Ägare:Liza Darmell
~  ~  ~  ~  ~

LP I 
Gosbäckens Ricky Zonett

  S41604/2008
Tävlar i öppenklass viltspår,2019-04-05
Ägare:Gunilla Johansson
~  ~  ~  ~  ~

Bermarks Unicum
SE56561/2017
Tävlar i öppenklass viltspår,2019-03-03
Ägare Gunilla Johansson
~  ~  ~  ~  ~

Bermarks Voltaire
SE31538/2018
Tävlar i öppenklass viltspår,2019-03-15
Ägare:Gull Britt Carlsson
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH LD STARTKLASS SE VCH
Cronys Pearl N` Dress

SE 46789/2012
Tävlar i öppenklass viltspår,2018-10-08.
Ägare: Gunwor Linderyd
~~~~~

RLD N FI UCH
Copperdale Midnight Rider

SE44158/2014
 Tävlar i öppenklass viltspår,2018-09-22
Ägare:Linda Ivarsson
~~~~~

RLD F RLD A
Ekkällans Good Feeling

Tävlar i öppenklass viltspår,2018-05-20
Ägare:Julia Bäckström
~  ~  ~  ~  ~

 SE AG(HOPP)CH SE AGCH
 Sagogläntans Totti

SE58116/2014
Tävlar i öppenklass viltspår,2018-09-19

Ägare:Jeanette Tisander
~~~~~

RLD N RLD F
 Sobelkustens You'Re The Inspiration "Ella"

SE43728/2014
Tävlar i öppenklass viltspår,2015-09-13
Ägare Anki Nyhlén
~~~~~

 LP1 RLD F RLD N
Sobelkustens Kiss Me Kate "Wilda"

 SE34444/2008
Tävlar i öppenklass viltspår,2015-09-30
Ägare: Anki Nyhlén
~~~~~

AGD I AGD II RLD N RLD F RLD A
Jaffadays Dapple Dawn

SE34538/2012 
 2015-12-01 tävlar i öppenklass viltspår
Ägare: Caroline Landin
~~~~~