Valberedningen behöver din hjälp
 
 
Det är nu dags för oss i valberedningen att börja fundera på vilka personer vi ska föreslå till nästa styrelse.
 
Om vår klubb ska fortsätta fungera bra, krävs det att alla engagerar sig och kommer med förslag.
Eftersom vi är en mycket aktiv klubb med många medlemmar, finns det med all säkerhet många bra förmågor bland dessa. Det är bara genom medlemmarnas ideella arbete som vår klubb kan fortsätta att driva sin verksamhet.
 
Föreslå dig själv eller någon annan som du vet vill hjälpa till.
 
Personer i styrelsen vars mandattid går ut vid årsmötet 2022

Ordförande - Birgit Andersson

Ledamöter - Birgitta Nilsson
                      Jeanette Axenmo
                           Gunilla Christiansson

Suppleanter - Mona Thorsén
                                         Marie Österberg Fredriksson
 
     Revisorer - Camilla Palmelind
                   Maria Sandlund
 
Revisorssuppleanter - Ionie Oscarsson
                      Eva Borg
 
Vi vill ha dina förslag eller åsikter så snart som möjligt. Maila till valberedningen@sssk.org
 
Hälsningar från valberedningen
Charina Fäldt, sammankallande
Elisabeth Sundberg
Sandra Larsson
valberedningen@sssk.org