- Championat 2021 - 28 september 2021
- Cert & Cacib A - K -28 september 2021
- Framgångar utomlands - 28 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 28 september 2021
- Valphänvisning - 28 september 2021
- Kontaktområden - 28 september 2021
- Cert & Cacib Ly - R - 23 september 2021
- Resultatgalleri Vänersborg - 21 september 2021
- Championat 2021 - 21 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 21 september 2021
- Cert & Cacib A - K - 21 september 2021
- Cert & Cacib L - Lu - 21 september 2021
- Cert & Cacib Ly - R - 21 september 2021
- Vuxna till salu - 14 september 2021
- Resultatgalleri Gimo - 14 september 2021
- Framgångar utomlands - 13 september 2021
- Championat 2021 - 13 september 2021
- Cert & Cacib A - K - 13 september 2021
- Cert & Cacib L - Lu - 13 september 2021
- Cert & Cacib S - Ö - 13 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 13 september 2021
- Framgångar i utställningsringarna - 13 september 2021
- Valberedningen behöver hjälp - 12 september 2021
- Utställningskritiker - 12 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 10 september
- Championat 2021 - 10 september
- Cert & Cacib Ly - R - 10 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 7 september 2021
- Resultatgalleri Leksand - 7 september 2021
- Kontaktområden - 7 september 2021
- Championat 2021 - 7 september 2021
- Cert & Cacib Ly - R - 7 september 2021
- Cert & Cacib S - Ö - 7 september 2021
- PM till Högbo utställningen den 18 september - 6 september 2021
- Kontaktområden - 3 september 2021
- Cert & Cacib A - K - 2 september 2021
- Cert & Cacib sid 4 - 2 september 2021
- Cert & Cacib S - Ö - 1 september 2021
- Uppfödarsidan - 1 september 2021
- Kontaktområden - 1 september 2021
- Resultatgalleri Visby Nordic - 1 september 2021
- Resultatgalleri Visby - 1 september 2021