Tävlingsregler för:
Årets Agility,Lydnad,Rallylydnadssheltie,NOSEWORK,SSSk's Trippeldiplom

Dags att skicka in till Årets utmärkelser!

Priset delas ut i följande kategorier:
*Årets Agility-Sheltie
*Årets Lydnads-Sheltie
*Årets Rally-Sheltie
 

För att priset skall delas ut krävs att minst tre stycken inom varje gren skickat in sina resultat (max fem resultat).

Fullständiga regler hittar du här nedan !

GLÖM INTE ATT I ÅR (2017) MÅSTE MAN ÄVEN SKICKA IN TILL ÅRETS AGILITY- SHELTIE EFTERSOM MAN FRÅN OCH MED I ÅR FÅR RÄKNA RESULTAT FRÅN SAMTLIGA KLASSER OCH INTE BARA KLASS 3 !!!!!!


Resultaten mejlas senast den 15 januari 2018 till arets-utmarkelser@sssk.org eller skickas per post till
Årets Utmärkelser 2018 c/o Sandra Larsson, Söderarmsvägen 42, 121 54 Johanneshov


Vi vet att det finns många som har tävlat en hel del under året så vi ser fram emot att få ta del av era resultat.
Varmt välkomna att skicka in era resultat!

Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten
Samtliga utmärkelser är öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren/ägarna vid
tävlingstillfället är medlem i SSSK. Ägaren/ägarna till hunden skall vara medlem i SSSK vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av de slutliga resultaten.

Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp.
Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas.
 
Ansökan skall innehålla:
- Hundens officiella namn och registreringsnummer
- Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen
- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress.

Årets Agilitysheltie
- endast placeringar med 0 fel räknas.
- max 5 resultat räknas varav minst ett resultat måste vara från agilityklass och minst ett från
hoppklass.
- resultat från olika klasser kan blandas.
- ett pris i vardera storleksgrupp utdelas: Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large (minst 3
sökande i varje enskild storleksklass).
- om två ekipage skulle hamna på på samma poängsumma vinner det ekipage som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen.
-För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av grundpoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.
 
Grundpoäng utifrån placering med 0 fel Poäng
Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen

   Grundpoäng utifrån placering med 0 fel    Poäng              
  1:a100 p
  2:a80 p
  3:a70 p
  4:a60 p
  5:a50 p
  6:a40 p
  7:a30 p
  8:a20 p
  9:a10 p
 10:a5 p

Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen

 Koefficient               
 Klass 1   1,0   
 Klass 21,3
 Klass 31,5

Årets RallyLydnadssheltie
- det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser
- max 5 st resultat räknas.
- resultat från olika klasser kan blandas
- om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa
enskilda resultatet i den högsta klassen
 

 Klasspoäng                                       Tilläggspoäng
            70-74 p                          + 5 p
            75-79 p                          +10p
            80-84 p                          +15 p
            85-89 p                          +20 p
            90-94 p                          +25 p
            95-100 p                          +30 p
Koefficient                  
Nybörjarklass1,0
Fortsättningsklass1,1
Avancerad klass1,2
Mästarklass1,3

Årets Lydnadssheltie
- det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser
- max 5 st resultat räknas.
- resultat från olika klasser kan blandas
- om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i  den högsta klassen.
 

Pris Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
Uppflyttningsresultat 10 p - - -
Godkänd 5 p - - -
1:a pris          - 15 p 25 p 35 p
2:a pris - 10 p 20 p 30 p
3:a pris - 5 p 10 p 15 p

Nytt ! 9 juni 2017
Förtydligande ang revideringen av Trippeldiplomet.
Syftet med den regelrevidering som lades fram på årsmötet 2017 var att den skulle börja gälla från 2017-01-01.
Olyckligtvis så blev det ett tryckfel på datumet i handlingarna så det står 2011-01-10 istället för 2017-01-01,vilket inte uppmärksammades förrän de nya reglerna lades ut på hemsidan. Detta är såklart något som styrelsen beklagar, men med hänsyn till de som lyckats med bedriften att få Trippeldiplom enligt de gamla kriterierna så kan vi inte låta revideringen gälla från 2011-01-10.
Handlingarna togs i sin helhet av årsmötet, och i enlighet med beslutet att styrelsen äger rätt att göra mindre justeringar kommer revideringen att gälla from 2017-01-01, som hela tiden varit avsikten.

Således gäller följande för Utställningskriteriet för Trippeldiplomet:

Utställningsmeriter tagna före 2011-01-01 skall vara en 1:a, utställningsmeriter tagna mellan 2011-01-01 och 2016-12-31 skall vara ett EXC och utställningsmeriter tagna efter 2017-01-01 skall vara lägst VG.

Vi ber om ursäkt för att vi var otydliga och ingett felaktiga hopp om diplom, och framför allt att för att det tagit oss så lång tid att enas om lydelsen i förtydligandet. Vi hoppas att ni har lust att ställa ut nånting under 2017 och återkomma med en ny Trippeldiplomsansökan
Birgit

***

Trippeldiplom
Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och stimulera till att visa och ta vara på sheltiens mångsidighet.
Samtliga mottagare av SSSK's Trippeldiplom publiceras i Sheltiebladet, samt på SSSK's Hemsida
Regler:
- Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
- Priset utdelas ej postumt
- Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SSSK.
- Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts på officiella tävlingar i Sverige.
- Hundens ägare ska vara medlem i SSSK

Hunden ska, förutom att ha uppnått minst första pris i kvalitetsklass på officiell utställning. För utställningsresultat uppnådda efter 2017-01-01 gäller lägst ”Very Good” i kvalitetsklass på officiell utställning, ha minst två av följande meriter från officiella prov/tävlingar:
- Agility: hunden ska vara uppflyttad till klass II i agilityklass (ej hoppklass).
- Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass.
- Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II.
- Heelwork To Music: hunden ska vara uppflyttad till klass II.
- Nosework: hunden ska vara uppflyttad till NW2 i samtliga fyra moment: behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök.
- Lydnadsprov: hunden ska vara uppflyttad till lydnadsklass 1
- Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.
- Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass.