Tävlingsregler för:
 

Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten
Samtliga utmärkelser är öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren/ägarna vid
tävlingstillfället är medlem i SSSK. Ägaren/ägarna till hunden skall vara medlem i SSSK vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av de slutliga resultaten.
Kontroll av ägare görs mot SKK:s hunddata innan listan fastställs.

Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp.
Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas.
 
Ansökan skall innehålla:
- Hundens officiella namn och registreringsnummer
- Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen
- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress.
Ansökningarna skickas in fär trippeldiplom till trippeldiplom@sssk.org och för övriga tävlingar till
arets-utmarkelser@sssk.org