Tävlingsregler för:


Klicka in på en länk nedan för att se respektive tävlingsregler( PDF-filer)
- Årets allroundsheltie -Årets Brukssheltie - Årets Freestylesheltie -Årets Noseworksheltie -Årets Viltspårssheltie
Årets Agilitysheltie- Årets Heelwork To Musicsheltie - Årets Lydnadssheltie -Årets Rallylydnadssheltie
      - Trippeldiplom
***

SSSK:s utmärkelser samt trippeldiplom.
Nu är det dags att ansöka!

. Nu finns följande
utmärkelser för er medlemmar att ansöka om. Ni kan ansöka till en eller flera
av tävlingarna. Till samtliga av nedanstående tävlingar ansvarar ni medlemmar
själva att skicka in för att delta.

• Årets Allroundsheltie
• Årets Brukssheltie
• Årets Freestylesheltie
• Årets Heelwork To Musicsheltie
• Årets Noseworksheltie
• Årets Viltspårssheltie
• Årets Agilitysheltie (x-small, small, medium, large, x-large)
• Årets Rallylydnadssheltie
• Årets Lydnadssheltie
• SSSK:s Trippeldiplom

Se tävlingsregler för respektive tävling på www.sssk.org

Ansökan ska innehålla:
-Hundens officiella namn och registreringsnummer.
-Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas
med i beräkningen.
-Ägarens namn, adres, telefonnummer samt mailadress.

Ansökningar skickas in för trippeldiplomet till trippeldiplom@sssk.org och
för övriga tävlingar till arets-utmarkelser@sssk.org

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 3 januari 2020

Välkomna in med era ansökningar!
De som tävlar gör ju säkert det inte i alla grenar och då klickar de bara in sig på den gren som de är intresserad av.Dessutom finns ju alla regler i Sheltiebladet också.

Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten
Samtliga utmärkelser är öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren/ägarna vid
tävlingstillfället är medlem i SSSK. Ägaren/ägarna till hunden skall vara medlem i SSSK vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av de slutliga resultaten.
Kontroll av ägare görs mot SKK:s hunddata innan listan fastställs.

Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp.
Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas.
 
Ansökan skall innehålla:
- Hundens officiella namn och registreringsnummer
- Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen
- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress.
Ansökningarna skickas in fär trippeldiplom till trippeldiplom@sssk.org och för övriga tävlingar till
arets-utmarkelser@sssk.org