Tävlingsregler för "Årets" utmärkelserna

Årets Sheltie
Poängen består av grundpoäng för placering på svensk utställning i bästa hanhunds- resp. bästa tikklass, samt tilläggspoäng som beror på antal deltagare i officiella klasser. Vid färre än 10 räknas inga tilläggspoäng. De fem bästa poängsummorna räknas samman. Utmärkelser tilldelas vinnaren av årets sheltie samt den sheltie med mest poäng av motsatt kön, Årets BIM-hund. Inget tak för tilläggspoäng.

Samtliga tävlingar är nu öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren vid tävlingstillfället är medlem i SSSK. Enligt beslut vid årsmötet 1997-01-25.

Poängen räknas ihop av utställningskommittéen, så de som ställt ut deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Grundpoäng

BIR - 12 p
BIM - 10 p
2bhkl, 2btkl - 8 p
3bhkl, 3btkl - 6 p
4bhkl, 4btkl - 4 p

Tilläggspoäng
Antal deltagare


10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
osv

SKK:s Nat
SKK:s Int &
SSSK´s Off

2 p
4 p
6 p
8 p
10 p
12 p
14 p
16 p
18 p
20 p
osv

Årets Avelshund och Årets Avelstik
Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två avkommor måste ha fått poäng för att hanen/tiken ska få tävla.
 
Poängen räknas ihop av utställningskommittéen, så de som ställt ut deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Årets Uppfödare
Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två olika hundar måste ha fått poäng för att uppfödaren ska få tävla.
 
Poängen räknas ihop av utställningskommittéen, så de som ställt ut deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Årets Veteran
Veteranerna har separat poängberäkning. De fem bästa poängsummorna läggs ihop. Utmärkelser tilldelas vinnaren av Årets Veteran samt den sheltie med mest poäng av motsatta kön, Årets BIM-veteran. 
 
Poängen räknas ihop av utställningskommittéen, så de som ställt ut deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Veteraner med Excellent får poäng för placering i veterankonkurrensklassen enligt följande.

Grundpoäng
1-vetkkl          10 p
2-vetkkl            8 p
3-vetkkl            6 p
4-vetkkl            4 p

.Tilläggspoäng
Veteran med CK - 5 p
BIR får 1 tilläggspoäng för varje deltagare den besegrat av bägge könen, samt ytterligare 2 poäng.
BIM får 1 tilläggspoäng för varje deltagare den besegrat av egna könet.
2-vetkkl till och med 4-vetkkl i varje klass får 1 tilläggspoäng för varje deltagare den besegrat av egna könet

Årets Lydnadssheltie
Det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser.De fem bästa resultaten räknas. Resultat från lydnadsklass I och II läggs samman och räknas upp med 1,6 medan de från högre klasserna endast läggs ihop. Du kan blanda resultat från olika klasser. Den som vill tävla om priset måste ansöka om det, genom att sända in sina resultat före av SSSK fastställt datum. Minst fem hundar måste delta för att priset ska delas ut.<
Hundens förare måste vara medlem i SSSK.
Ett diplom till vinnaren  av Årets lydnadssheltie kommer att skickas ut per post.
 
Årets lydnadssheltie ska vara tillhanda senast 1 januari 2017. För att delta måste du själv sända in tävlingsresultaten efter årets slut (kopia av tävlingsbok/protokoll) samt hundens namn och ägare/förare till:

Sinnica Wahlinder
arets-utmarkelser@sssk.org

Årets Agilitysheltie
Poängberäkningen följer helt den officiella poängberäkningen för årets agilityhund. Resultaten behöver inte skickas in utan poängberäkningen följer helt den officiella poängberäkningen för årets agilityhund genom listan Årets Agilityhund.
Hundens förare måste vara medlem i SSSK.
Ett diplom till vinnarna av Årets agilitysheltie  small,medium och large kommer att skickas ut per post.

 
Årets Rallylydnads Sheltie

Regler
*För deltagande i årets rallylydnads sheltie krävs att föraren är medlem i SSSK.
*Max 6st resultat under 2013 räknas oavsett vilken klass man tävlar i.
*Poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell nedan.
*Endast poäng som räknas som godkänt används, de som får underkänt kan använda ett sådant resultat men får då endast 2 poäng för att man deltagit.
*Inga extra poäng för uppflyttningar.
*Ett diplom till Årets rallylydnadssheltie kommer att skickas ut per post.

Poängtabell

Klasspoäng
70 – 74 poäng
75 – 80 poäng
81 – 84 poäng
85 – 90 poäng
91 – 94 poäng
95 – 100 poäng

Tilläggspoäng
+ 5 poäng
+ 10 poäng
+ 15 poäng
+ 20 poäng
+ 25 poäng
+ 30 poäng

Skickas till
Sinnica wahlinder
arets-utmarkelser@sssk.org
senast den 1 januari 2017
----------------------------------------------------------------------------------

SSSK´s Trippeldiplom

Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och stimulera till att visa och ta vara på sheltiens mångsidighet.

Samtliga mottagare av SSSK's Trippeldiplom publiceras i Sheltiebladet, samt på SSSK's Hemsida.
Ett diplom kommer att skickas ut per post till samtliga vinnare av SSSK;s trippeldiplom.

Resultatredovisning

På resultatredovisningen skall det stå följande:

*Förarens namn
*Hundens fullständiga namn + tilltalsnamn
*Ägarens namn
*Resultat med tävlingsplats, datum, klass, poäng

Regler:
- Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
- Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SSSK.
- Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige
- Priset utdelas ej postumt
- Föraren ska vara medlem i SSSK

Hunden ska, förutom att ha erhållit lägst excellent i kvalitetsklass på officiell utställning, ha minst två av följande meriter från officiella prov/tävlingar:

Agility: hunden ska vara uppflyttad till klass II i agilityklass (ej hoppklass).Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass.

- Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II.
- Lydnadsprov: hunden ska ha erhållit ett (1) stycken 1:a pris.
- Vallhundsprov: hunden ska ha godkänt vallhundsprov.
- Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.
- Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass.

Samlad resultatredovisning skickas till trippediplom@sssk.org senast 1 januari 2017.
Samtidigt som resultatredovisning skickas, skall även högupplöst bild och presentation av hunden skickas till
redaktion@sssk.org.

-----------------------------------------------------------------------------

Championgalleri
Champion under 2016? Vi påminner om att skicka in bild till Sheltiebladet nr 1. Bild, samt namn och titlar på hunden skickas till championgalleriet@sssk.org Om din sheltie tidigare har funnits med i Championgalleriet men därefter erhållit ytterligare championtitlar, får den återigen delta i galleriet. Championgalleriet är även öppet för arbetande shelties som erövrat titlar. Championat, som ej är bekräftade, kommer att skrivas inom parentes.

Skicka
- hundens titel, namn och reg.nr
- hundens föräldrar
- uppfödare
- ägare
- foto

 till championgalleriet@sssk.org senast 1 januari 2017.