Årsmöte 25 mars 2023

Välkomna på årsmöte för SSSK 2023

Plats: Scandic InfraCity, Upplands Väsby
Tid: Lördag 25 mars 2023, kl. 14:00

Årsmötespunkter:
- Stadgeenliga ärenden
- Ev. propositioner
- Ev. motioner


Ärenden och motioner
Ärenden/motioner som medlem önskar få behandlad på årsmötet ska skriftligen ha inkommit till styrelsen 5 veckor före årsmötet, dvs den 17 februari.

Motioner skickas till adress:
 SSSK 
c/o Mari Gustafsson
Hovid 120
865 91 Alnö

Förhandsanmälan till årsmötet
Anmälan till årsmötet sker till arsmote@sssk.org senast den 10 mars, för att styrelsen ska ha möjlighet att beställa fika och vid behov ändra lokalstorlek.

De medlemmar som anmäler sig till årsmötet kommer att få årsmöteshandlingar utskickade via e-post innan mötet. 

Mer information om ev. kringaktiviteter kring årsmötet kommer publiceras på hemsidan, klubbens facebook, instagram samt mailas ut till samtliga medlemmar.