SSSK

 • Styrelse         • Kommittéer         • Stadgar        Klubbhistorik          • Arkiv      Valberedning

Prisutdelning Årets Sheltie
Var? Restaurangen, Vilsta, Eskilstuna
När? 16/3- 2019
Hur dags? 17.00
Därefter serveras 
Amerikansk buffé 
ca kl. 17.30.
Kostnad 249 kr exkl dryck.
Ni betalar er mat på plats. Anmälan till kassor@sssk.org senast 3/3-2019.
Välkomna!

Årsmöte 2019-03-24


Ordförande
 Birgit Andersson
ordforande@sssk.org
 
Vice ordförande

Jeanette Book
viceordforande@sssk.org

Kassör
Christina Öjergren
kassor@sssk.org
 
Ledamot

Ulla Sohlin
ulla.sohlin@sssk.org
 
Ledamot

Sofie Sundberg
sofie.sundberg@sssk.org

Ledamot
Sandra Larsson
sandra.larsson@sssk.org

 
Ledamot

Carola Werngren
carola.werngren@sssk.org

Sekreterare
Suppleant

Maria Danielsson
sekreterare@sssk.org

Suppleant
Patricia Nord
patricia.nord@sssk.org

Revisorer
Volker Uschpilkat
 
Volker Uschpilkat
Ann-Charlotte Blid


 

2019
Styrelseprotokoll nr 1/2019
Styrelseprotokoll nr 2/2019

-------------

Protokoll före 2019 beställs från
sekreterare@sssk.org