SSSK

 • Styrelse         • Kommittéer         • Stadgar        Klubbhistorik          • Arkiv      Valberedning

Ordförande:
Terese Holmquist

Vice ordförande:
Sofie Sundberg

Kassör:
Monica Mattfolk

Sekreterare:
Mari Gustafsson

Ledamöter:
• Marie Österberg Fredriksson
• Elisabeth Forsberg
• Monica Sjölund

Suppleanter:
• Ulla Sohlin
• Gunilla Jonsson

Revisorer:
• Ionie Oskarson
• Sofie Eliasson

Revisorssuppleanter:
• Eva Borg
• Anna-Lena Rylander

• Personuppgiftspolicy för SSSK •

Alla styrelseprotokoll kan beställas från
sekreterare@sssk.org
Senaste tillgängliga protokoll är nr 1 och 2 2022.