SSSK

 • Styrelse         • Kommittéer         • Stadgar        Klubbhistorik          • Arkiv      Valberedning


Ordförande
 Birgit Andersson
ordforande@sssk.org
 
Vice ordförande
Eva Olsson
viceordforande@sssk.org
 
Sekreterare
Ulla Sohlin

sekreterare@sssk.org
 
Ledamot
Sofie Sundberg

sofie.sundberg@sssk.org

 
Ledamot
Sinnica Wahlinder

sinnica.wahlinder@sssk.org 

Ledamot  
Jeanette Book
jeanette.book@sssk.org

Ledamot
  Sandra Larsson
sandra.larsson@sssk.org

Suppleant
Birgitta Åhman
birgitta.ahman@sssk.org

Suppleant
Vakant

Kassör, adjungerad
Christina Öjergren
kassor@sssk.org


 

2017
Årsmötesprotokoll
Styrelseprotokoll nr 1/2017
Styrelsenprotokoll nr 2/2017
Styrelseprotokoll nr 3/2017
Styrelseprotokoll nr 4/2017
Styrelseprotokoll nr 5/2017
Styrelseprotokoll nr 6/2017 
Styrelseprotokoll nr 7/2017 
Styrelseprotokoll nr 8/2017
-------------
2016

Årsmötesprotokoll
Styrelseprotokoll nr 1/2016
Styrelseprotokoll nr 2/2016
Styrelseprotokoll nr 3/2016 
Styrelseprotokoll nr 4/2016
 
Protokoll före 2017 beställs från
sekreterare@sssk.org