Sheltiehelgen 13-16/5 2021
är inställd på grund av COVID-19
Framflyttad till 26-29/5 2022
Vilsta, Eskilstuna

Mer information och program kommer framöver.
 
De officiella utställningarna
25 april 2021 i Vilsta, Eskilstuna
16 maj 2021 i Vilsta, Eskilstuna

är inställda och framflyttade till
26 maj 2022 Vilsta, Eskilstuna
27 maj 2022 Vilsta, Eskilstuna

 på grund av COVID-19
 
Det kommer att vara i samband med Sheltiehelgen
och vi firar även SSSK:s 55-års jubileum
 
SSSK:s styrelse