Välkommen till prova på vallning samt Officiellt Vallanlagstest i samband med SSSKs Sheltiehelgen i maj

Lördagen den 23 maj 2020 så anordnar SSSK prova på vallning för sina medlemmar på
Fäboda Gård med Ankie Hermansson som instruktör. Det kommer att bli två grupper, en
förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Cirkatider för start (kan komma att ändras med
ca 30 minuter) är 9.00 och 13.00. Fika ingår.

Söndagen den 24 maj 2020 anordnar SSSK i samarbete med Svenska Kroppsvallarklubben ett officiellt vallanlagstest, på Fäboda Gård med Ankie Hermansson som anlagstestare,
med start 12.00


Anmälan för båda aktiviteterna öppnar den 30 mars och stänger den 4 maj.

I mån av plats kan efteranmälningar tas emot.
Max 5 ekipage per grupp på prova på - först till kvarn gäller.
Max 10 hundar på vallanlagstestet – först till kvarn gäller.
Anmälan mejlas till vallning@sssk.org och betalas till SSSK på PG 69 67 27-7
SENAST DEN 4 MAJ (ingen betalning – ingen plats!).


Till prova på vallningen räcker det med namn på förare och hund, samt medlemskap i SSSK.

Till anlagstestet använd er av den anmälningsblankett som finns på Svenska
Kroppsvallarklubbens hemsida – under fliken Vallanlagstest NHAT – blankett för anmälan
och bokningsavtal – Blankett för anmälan privatperson till SVKV.


Kostnad för prova på vallning är 450 kr/ekipage.
Kostnad för Anlagstestet är 750 kr/ekipage.


Till anlagstestet är alla raser på SvKV:s raslista välkomna, förutom Malinois och
skyddstränade hundar avsett ras. Medlemskap i SSSK, SvKV eller i annan SKK ansluten klubb krävs.


Frågor besvaras av
vallning@sssk.org

Sandra 073-567 33 16
Sinnica 073-720 25 90