Från och med 2018-01-01 har SSSK beslutat om nya hänvisningsregler, läs längre ned.

Parade tikar

Carola Werngren
E-post: valphanvisning@sssk.org

On-line anmälan parade tikar

(De kennlar som har hemsida är länkade genom det understrukna kennelnamnet)
Regler för valphänvisning finner du längst ner på sidan !


Officiella meriter och resultat från de hälsoundersökningar som registreras centralt återfinns på
Svenska Kennelklubbens Hunddata

För övriga uppgifter hänvisas till respektive uppfödare.

Senast uppdaterad den 16 september 2018

Villkor för SSSK.s valphänvisning:

”Alla hundar ska ögonlysas före avel i vuxen ålder (minst 12 mån).
Avelshundar ska ögonlysas vid 5 års ålder samt vid 8 års ålder.” 
​​​​​​​

Rekommendationen att alla valpar ska ögonlysas före leverans kvarstår förstås och är numera en självklarhet för nästan alla uppfödare. Och givetvis är det önskvärt att många hundar blir lysta i så hög ålder som möjligt, alltså även de som inte går i avel.

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Conquest Star’s kennel, Bernt Gustavsson, Molkom (Värmland)
Telefon: 0553 – 411 57   070 – 251 60 93
Föräldrar:
SE55128/2018 Lythwood Salopian
SE62246/2010 Lundecock’s This Is Mine
Beräknad valpning: 2019-03-17

Conquest Star’s kennel, Bernt Gustavsson, Molkom (Värmland)
Telefon: 0553 – 411 57   070 – 251 60 93
Föräldrar:
Hane: SE56159/2013 Lythwood Sundealer
Tik: SE57502/2013 Conquest Star’s Little Show Girl
Beräknad valpning: 2019-03-05

Pumpkinpie kennel, Ghita Pie, Norrköping (Östergötland)
Telefon: 073 – 316 25 58
Hane: SE51245/2010 Whalsay Man In The Mirror
Tik: SE52789/2012 Anchilique’s Just For Me
Beräknad valpning: 2019-02-27

HÄNVISNINGSREGLER Gäller från 2018-01-01

Allmänt:
Uppfödare skall vara väl förtrogen med SSSK:s avelsrekommendationer, SKK:s grundregler, konsumentköplagen samt rasstandarden för shetland sheepdog. Valpen ska vara minst 8 veckor vid leverans. Valpen ska vara ID-märkt, registrerad i SKK, avmaskad, veterinärbesiktigad max 7 dagar innan. SSSK rekommenderar också att alla valpar ögonlyses före leverans.SSSK:s valphänvisning är en ren hänvisningsservice. SSSK rekommenderar inga kullar eller uppfödare framför andra. Information om vilka kullar som finns anmälda kan fås från SSSK:s valphänvisare eller via SSSK:s hemsida.

Krav för hänvisning:

• Uppfödaren/uppfödarna ska vara medlem i SSSK

• Fadern ska vid parningstillfället ha uppnått 15 månaders ålder

• Modern ska vid parningstillfället ha uppnått 20 månaders ålder

• Kullens inavelsgrad får ej överstiga 6,25% (motsvarar kusinparning), räknat på 5 generationer.
 
• Ingen av föräldrarna får ha PRA, vara anlagsbärare, eller vara helsyskon till PRA-hund.

• Beträffande CEA gäller att minst ena föräldern måste vara utan anmärkning, och ingen av föräldrarna får ha colobom, blödning eller näthinneavlossning.

• Vissa ögondiagnoser som är utan betydelse för den enskilda hunden utgör inget avelshinder, eller hinder för valphänvisning, om kombinationen är med hund som är fri från den diagnosen. Se SSSK:s ögonpolicy, eller kontakta avelskommittén i tveksamma fall.

• Valpkullens båda föräldrar ska ha uppnått minst "Very Good" i kvalitetsbedömning på officiell utställning.


Valpkullslistan uppdateras regelbundet. Kullen finns med på listan i 8 veckor och den som önskar längre hänvisning, tar kontakt med valphänvisningen innan tiden löper ut.

Uppfödaren förväntas meddela valphänvisningen när valparna är sålda.

Anmäl din planerade valpkull till SSSK's valphänvisning online.


 Parade tikar Online

Kom ihåg att skriva kennelnamn/uppfödarens namn på talongen!