NOSEWORK OFFICIELLT DOFTPROV .
Tävlingsklasser i NoseWork - NW 1- NW 2 - NW 3
- Prov & Tävling - Doftprov 1 -Doftprov 2 - Doftprov 3

RLD N RLD F RLD A RLD M
Li Line's Dreams Of Stardom

SE10115/2010 
Nytt!Tävlar i NW II,2018-11-04
Ägare:Linda Ivarsson 
Linda Ivarsson 
***

RLD N RLD F RLD A
Bright Rivers Ray Of Light 
Tävlar i NW II,2018-08-24
Ägare:Ingela Marcusson 

***

RLD N
Linda-Mari "Zara"
SE 24542/2013
Tävlar i NW II,lagerblad 2018-09-02.
Ägare:Benita Edström
***