NW II.
Tävlingsklasser i NoseWork - NW 1- NW 2 - NW 3
- Prov & Tävling - Doftprov 1 -Doftprov 2 - Doftprov 3

SE VCH
Shelfield Hot Stuff

SE52345/2010
Nytt!Uppflyttad till NW II,2020-02-16
Ägare:Viveca Ericson
~  ~  ~  ~  ~

Sagalyckans Dropkick Diego
SE51577/2012
Tävlar i TSM NW II,2019-12-21
Ägare:Jenny Mild
***

RLD N RLD F
Request Mystery Time

SE51376/2017
Tävlar i NW II,2019-11-03
Ägare:Jeanette Enryd
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH LD STARTKLASS SE VCH
Li Line's Dreams Of Stardom

SE10115/2010 
Tävlar i TSM NW II,2019-12-21
Ägare:Linda Ivarsson 
Linda Ivarsson 
***

AGD II AGHD II RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH SE AGCH
Coolmix Miracle Of Love

SE64045/2010
Tävlar i NW II,2019-11-02
Ägare:Katarina König Morin
~  ~  ~  ~  ~

AGD I AGD II AGHD I AGHD II FDI FD II HTM I HTM II LD 1 LPI RLD N RLD F RLD A RLD M
SE AGCH SE RALLYCH
Zarvo's Tangled Up In Blue

SE13625/2013
!Tävlar i NW II,2019-08-18
Ägare: Anna Karlsson
~  ~  ~  ~  ~

 Poppy Slope's Heartbeat
SE27963/2015
Tävlar i NW II,2019-11-02
Ägare: Nina Swenning
~  ~  ~  ~  ~

RLD N
Linda-Mari "Zara"
SE 24542/2013
Tävlar i TEM fordon NW2 & TSM NW II,2019-05-19.
Ägare:Benita Edström
***

RLD N RLD F RLD A
Bright Rivers Ray Of Light 
Tävlar i TSM NW II,2019-05-11
Ägare:Ingela Marcusson 

***

RLD N RLD F
Sagalyckans Final Cut

SE40691/2013 
Tävlar i TSM NW II,2019-04-20
Ägare:Elin Christiansson
~  ~  ~  ~  ~

 Lillvedes Crocetta
SE22282/2014
Tävlar i NW II,2019-04-28
Ägare:Gunilla Karlsson
~  ~  ~  ~  ~

Shelfield Hot Stuff
SE52345/2010
Tävlar i TSM NW II,2019-02-16
Ägare:Viveca Ericson
***

SE VCH
Lyckoshellans Super Girl

SE23058/2016
Tävlar i TSM NW II,2018-12-15
Ägare:Ulla-Britt Carlring
***