LK III

Här finns officiella resultat från LK III.
Följ länkarna för resultat i de olika klasserna:

AGD I AGD II AGHD I AGHD II FDI FD II HTM I HTM II LD 1 LPI RLD N RLD F RLD A RLD M
SE AGCH SE RALLYCH
 Zarvo's Tangled Up In Blue "Lizzie"

SE13625/2013
Tävlar i lydnadsklass III,2019-12-14
Ägare:Anna Karlsson.
~  ~  ~  ~  ~

LPI LPII LPIII TJH(FM)
Tribusas Multum In Pravo
S20617/2008
Godkänt LK III,2012-05-01
Ägare:Marie Österberg
~  ~  ~  ~  ~

LPII  RLDN RLDF RLD A
Ahl's Tristan

S55278/2009
2016-05-05 tävlar i LK III.
Ägare: Ingrid Andersson
~  ~  ~  ~  ~

LPI RLD A RLD F RLD N SE RALLYCH
Bright Rivers Eye Of The Storm
SE20040/2015
Tävlar i klass III lydnad,2016-09-24
Ägare:Lena Johansson
~  ~  ~  ~  ~

LPII RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH SE AG (HOPP) CH
SE AGCH
Kråkeslottets Metallica

 SE27783/2013
Tävlar i LK III,2015-07-31
Ägare:Ulrica Ahlsén
~  ~  ~  ~  ~

Stormstjärnans Look Nice "Nisse"
SE10019/2011
 Tävlar i LK III,2015-08-15
Ägare:Marita Verlebrant.
~  ~  ~ ~~ 


DK AGCH DK (HOPP)CH LPI LPII LPIII RLD M SE AGCH SE AG(HOPP)CH 
Burningstep's A Beautiful Mind

SE47938/2012
Tävlar i LK III,2015-01-16
Ägare; Josefin Karlsson
~  ~  ~  ~  ~