KOMMITTÈ

 Styrelse        • Kommittéer        • Stadgar      Klubbhistorik      Valberedning

Här kan du läsa mer om klubbens kommittéer. Arbetsordning, kommittémedlemmar och ansvarsområdet inom och mellan respektive kommitté arbetas fram löpande tillsammans med kommittéerna. 

Avels-kommittén

Kommittén ansvarar för klubbens avelsfrågor. Arbetet i avelskommittén följer SSSK:s stadgar, SKK:s riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens
arbete med avelsfrågor
och Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Kommittén nås på avel@sssk.org

I kommittén ingår:

  • Anna Uthorn (sammankallande)
  • Birgitta Åhman
  • Natalja Skalin
  • Terese Holmquist

utställnings-
kommittén

Kommittén ansvarar för planering och genomförande av klubbens utställningar. Kommittén följer SKK:s regler och riktlinjer för CUA. Kommittén nås på utstallning@sssk.org

I kommittén ingår:

  • Elisabet Forsberg (sammankallande)
  • Yasmine Berg (CUA norr)
  • Charina Fäldth (CUA mitt)
  • Madeleine Hoogeveen (CUA syd)
  • Susanne Rönnberg
  • Elisabeth Sundberg

Övriga kommittéer

Webbmaster och redaktionsansvarig Sheltiebladet:
Mari Gustafsson

e-post: redaktion@sssk.org

Prov och tävlingsansvarig:
Marie Österberg Fredriksson
e-post: resultat@sssk.org

Samordnare kontaktområden:
Madeleine Hoogeveen
E-post: kontaktomraden@sssk.org


Arkivet:
Monica Sjölund
e-post: arkiv@sssk.org