KOMMITTÈ

 Styrelse        • Kommitté        • Stadgar      Klubbhistorik      Valberedning

Sheltiebladet
Redaktionsansvarig

Ulla Sohlin
redaktion@sssk.org

Utställningkommitté
Utställningsansvarig
Christina Öjergren
utstallning@sssk.org

Sheltiehelg 2022
sheltiehelg@sssk.org

Boende sheltiehelg
Boende sheltiehelg
boende.sheltiehelg@sssk.org

Försäljning av klubb-artiklar   
Mervi Majala
klubbshop@sssk.org

Informationsansvarig
Birgit Andersson
ordforande@sssk.org

Utbildningsansvarig
Birgitta Nilsson
utbildning@sssk.org
 
Avelskommitté
Anna Uthorn - sammankallande
avel@sssk.org

Medlemsregister 
Mervi Majala
medlem@sssk.org

Festkommittén
Birgitta Odén
sekreterare@sssk.org

Kontaktområdesansvarig
Carola Werngren
kontaktområden@sssk.org

Arkivarie 
Monica Sjölund
arkiv@sssk.org

Webmaster
Carola Werngren
webmaster@sssk.org
  
SSSK's Resultatsida
Anki Palomäki
resultat@sssk.org
 

SSSK:s adress
SSSK c/o Birgitta Odén 
Kniva 107
791 96 FALUN

All verksamhet i SSSK, bedrivs av medlemmar som arbetar ideellt på sin fritid. Ibland kan det därför dröja något innan e-post besvaras.
Eftersom SSSK  är helt beroende av ideellt arbete så kommer föreningen aldrig att bli vare sig bättre eller sämre än vad vi - d.v.s alla föreningens medlemmar - gör den. Du som medlem är därför alltid varmt välkommen att kontakta någon i styrelse för att anmäla ditt intresse av att vara med och bidra aktivt till verksamheten.

Tillbaka överst på sidan