•Styrelse         • Kommitté        • Stadgar     • Klubbhistorik

KLUBBHISTORIK

Genom bildandet av Svenska Sheltieringen fångades ett stigande intresse för sheltien upp och i en egen organisation kanaliserades många entusiasters arbete till stor nytta för både medlemmar och avel.

Utvecklingen av klubben har under dessa 50 år (2018) bl.a. inneburit en stabil medlemsökning till dagens mer än 2300 medlemmar, med distriktsverksamhet i form av kontaktområden, officiella och inofficiella utställningar, domar- och uppfödarkonferenser och utgivning av handböcker.

Antal medlemmar

2013-12-31 - 1658 st
2014-12-31 - 1769 st
 2015-12-31 - 2123 st
2016-12-31 - 2210 st
2017-12-31 - 2311 st


 

SSSKs Ordföranden

1967 - Bengt Edgren
1971 - Pia Rundqvist
1973 - Per Svarstad
1977 - Sven Lindström
1980 - Per Svarstad
1989 - Anna Uthorn
1993 - Göran Nederman
1995 - Bibbi Lundberg
1997 - Carina Jonasson
2000 - Anna Uthorn
2012 - Gun Pettersson

2015 - Birgit Andersson

Klubbens historia - av LiseLotte Norrblom

Källa: SSSKs Handbook 1997

1967 Reg. shelties: 707 st.
Svenska Sheltieringen bildas på initiativ av Birgitta Svarstad som inofficiell rasklubb under Svenska Sällskaps- och Dvärghundsklubben. Till klubbens första ordförande väljs Bengt Edgren. Disa Källman ritar Sheltieringens logotyp.

1968 Reg. shelties: 704 st.
Första numret av Sheltiebladet utkommer som en 15-sidig stencil. Valputställning och match-show alla raser varav 30 st shelties och 700 betalande besökare.

1969 Reg. shelties: 837 st.
Fyra nummer av Sheltiebladet ges ut, varav ett dubbelnummer.

1970 Reg. shelties: 958 st.
Klubbens första dressyrkurs. Valpförmedling startas. Ett års gratismedlemskap till klubbens valpköpare införs.

1971 Reg. shelties: 1 070 st.
Till ny ordförande väljs Pia Rundqvist.

1972 Medlemmar: 220 st betalande och 104 st gratismedlemmar. Reg. shelties: 1 074 st.
Första svenskägda sheltien blir lydnadschampion, S LCh Björkgläntans Luvsen, förare Anna Uthorn.

1973 Reg. shelties: 1 078 st.
Per Svarstad väljs till ny ordförande. Sheltie-bladet utkommer kvartalsvis.

1974 Reg. shelties: 1 265 st.
Årligt återkommande Championgalleriet införs. Gratismedlemskapet slopas. Utmärkelsen Årets Sheltie införs.

1975 Reg. shelties: 999 st.
Distrikt bildas i södra och västra Sverige samt i Dala-Gästrikland.

1976 Medlemmar: 350 st. Reg. shelties: 861 st.
Warrant’s Veronica, äg. Lillemor Almersson, (Laipo’s), blir BIS på en utställning (SSD) i Skellefteå för första gången på 24 år. Årets Lydnadssheltie instiftas. Birgitta Svarstad och Ulla Eriksson blir första rasrepresentanterna bland svenska domare.

1977 Medlemmar: ca 400 st. Reg. shelties: 829 st.
Till ny ordförande väljs Sven Lindström. 10-års jubileum. Första certutställningen anordnas. Domare (vuxna) Mrs Kath Jeffries, Jefsfire. 95 st vuxna och valpar. Bir Ch (Rusksands) Golden Gwen, ägare A-C Bylund. Birgitta Svarstad och Bengt Edgren utses till klubbens första hedersmedlemmar.

1978 Medlemmar: 487 st. Reg. shelties: 924 st.
Årets Lydnadshund av alla raser i Sverige till sheltietiken Wait’n See, ägare Björn Pedersen, Norge.

1979 Medlemmar: 512 st. Reg. shelties: 796 st.
Svensk Mästare i Lydnad - SLCh Metras Ulla-Bella, "Jessica", ägare Lars Carlsson. Komplett registreringstatistik i SB.

1980 Medlemmar: 580 st. Reg. shelties: 827 st.
Per Svarstad återväljs som ordförande. Efter idogt arbete av framför allt Per Svarstad och Anna Uthorn ansöks om status som officiell specialklubb.

1981 Medlemmar: 650 st. Reg. shelties: 722 st.
Svenska Sheltieringen godkänns av SKK:s Centralstyrelse den 10:e januari som specialklubb och byter namn till Svenska Shetland Sheepdog Klubben. Iza-Belle Carlberg ritar Sheltieklubbens nya logotyp.

1982 Medlemmar: 710 st. Reg. shelties: 647 st.
15-års jubileum. Rasen får sin första dubbelchampion genom S LCh & S Ch Sagolidens Flamming Jenny. Officiellt lydnadsprov anordnas av klubben.

1983 Medlemmar: 647 st. Reg. shelties: 766 st.
Klubbens första handbok utkommer.

1984 Medlemmar: 654 st. Reg. shelties: 687 st.
CEA-debatt präglar innehållet i Sheltiebladet.

1985 Medlemmar: 715 st. Reg. shelties: 671 st.
Årets Veteran, Årets Avelshund och Årets Uppfödare startas.

1986 Medlemmar: 772 st. Reg. shelties: 742 st.
Klubbens årsmöte hålls för första gången i samband med en utställning.

1987 Medlemmar: 830 st. Reg. shelties: 732 st.
20-års jubileum. Maribell’s Forever Young "Chess", förare Bitte Cervin, vinner årets mini-agilityhund alla raser. SM-deltagare i lydnad, S LCh Shelgate Idle Ida, förare Kermit Pettersson. Rullande medlemskap införs.

1988 Medlemmar: 796 st. Reg. shelties: 649 st.
Ännu en sheltie vinner årets mini-agilityhund alla raser; LP Smedjenäs Douglas, förare Bo Larsson. Klubben håller sin första domarkonferens med 35 domare. Utmärkelsen Årets Avelstik införs.

1989 Medlemmar: 941 st. Reg. shelties: 779 st.
Ny ordförande Anna Uthorn.

1990 Medlemmar: 1 005 st. Reg. shelties: 746 st.
En andra handbok utkommer. Ch Moorwood Classic Touch blir som första icke engelsk-uppfödda sheltie Engelsk Champion. Den första uppfödarkonferensen avhålls med bl. a. Per-Erik Sundgren som föreläsare.

1991 Medlemmar: 1 209 st. Reg. shelties: 836 st.
Tävlingen Årets Aktivitetsmästare startar.

1992 Medlemmar: 1 337 st. Reg. shelties: 869 st.
25-års jubileum. Uppfödarkonferens i Mariestad hålls med Inga-Lill Nederman som föreläsare. Ch Moorwood Morning Stroller deltar i den ärorika tävlingen Veteran of Veterans på Grand Hotel, Stockholm.

1993 Medlemmar: 1 361 st. Reg. shelties: 801 st.
Ny ordförande Göran Nederman.

1994 Medlemmar: 1 312 st. Reg. shelties: 862 st.
Uppfödarkonferens i Bollnäs med bl. a. Janet Moody, Janetstown, som föreläsare.

1995 Medlemmar: 1 431 st Reg. shelties: 788 st.
Ny ordförande Bibbi Lundberg. LP Smedjenäs Dickson, förare Bo Larsson, blir rasens första Tjänstehund. Ch Moorwood Theme of a Memory 2:a i den ärorika tävlingen Champion of Champions, som första deltagande sheltie. Tre shelties i topp bland årets mini-agilityhundar med Ag Ch Starbelle Satin Slippers, "Tess", förare Marie Hansson Hallgren på första plats. Stor aktivitetshelg i Linköping under 2 dagar.

1996 Medlemmar: 1 433 st Reg. shelties: 955 st.
Domarkonferens anordnas. "Tess" blir SM-vinnare i Agility (max 40 cm), S LCh Smedjenäs Joy, förare Zizi Ohlsson deltar i Lydnads-SM.

1997 Svenska Shetland Sheepdog Klubben 30 år! Carina Jonasson väljs till klubbens ordförande.

2000 Anna Uthorn väljs till klubbens ordförande.

2012 Gun Pettersson väljs till klubbens ordförande.

2015  Birgit Andersson väljs till klubbens ordförande.