För shetland sheepdog gäller hälsoprogram för PRA.

Det innebär att hundar som ska användas i avel måste vara ögonlysta före avel. Intyget för ej vara äldre än 1 år vid parningen.

Hälsoprogrammet innebär också att hundar med PRA, deras föräldrar samt PRA-hundens eventuellt redan producerade avkommor, beläggs med avelsförbud,


Nedanstående text är hämtad hur SKKs registreringsregler.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat.
Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt
resultat föreligga före parning.
Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad
undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden
själv).
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med
PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA
(avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare
av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad
avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 2003-01-01.