Framgångar i utställningsringarna 
 
Att våra svenska sheltie är av högsta kvalité är det nog många som insett.
Nu har även domarna i utställningsringarna sett att sheltie är en ras som kan konkurrera med de andra raserna i finalerna på de stora länsklubbsutställningarna. 

Helt fantastiskt! Ett stort Grattis till samtliga!
Vi önskar er lycka till på kommande utställningar!

DKV-18 DK UCH FI UCH SE UCH NO UCH
Lundecock's Coconut

SE53244/2016, sobel hane
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Ulrika Nordieng

• BIG -2 Göteborg 3/1-2019 - Domare: Arne Foss

* * * * *

C.I.B. NORD JV-11 SE UCH SE VV-18
Lundecock's Noll Koll Kokosboll 

SE62244/2010, sobel hane
Uppfödare/Ägare: Johnny Andersson 

• BIS-veteran Göteborg 3/1-2019 - Domare: Helge Kvivesen 

* * * * *

Lundecock's Keep It Going

SE30024/2018, sobel hane
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Elsie Larsson

• BIS-2-junior Göteborg 3/1-2019 - Domare: Arne Foss

* * * * *

• BIS-placerade Uppfödargrupper • 

Kennel Shellrick’s uppfödare Anne Reider

 BIS-1 uppfödare Göteborg 4/1-2019 - Domare: Elina Haapaniemi

* * * * *