Endast EN hund per anmälan Anmälningsavgiften betalas till Plusgiro 486 39 16-5 i samband med din anmälan. Om betalning ej inkommit två dagar efter anmälan, kommer din anmälan att makuleras och din hund kommer då inte att delta i utställningen. OBS! Inga betalningspåminnelser kommer att skickas.

Om du inte kommer vidare med onlineanmälan nedan kan du gå till den gamla utställningsanmälan här.

  • Läser mer om utställningsregler på https://www.skk.se/sv/HKK/Utstallningar/Tips-och-rad/Sa-har-gar-det-till-pa-hundutstallning/

  • Är hundens registrerade ägare medlem i annan klubb än SSSK? Bifoga i så fall kvitto eller medlemsbevis
    (max 50 MB)
  • SSSK samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna ge god service och fullgöra sina åtaganden som uppstår när du anmäler till vår utställning.