Enkät till Uppfödare
Avelskommittén önskar gärna att ni som är uppfödare svarar på denna enkät angående kullstorlekar
(som delades ut i samband med Avelskonferensen 2018).

Shelties har som bekant relativt små valpkullar för sin storlek (i genomsnitt drygt 3 valpar per kull).
Eftersom SKKs statistik bara omfattar de valpar som registreras framgår det inte hur vanligt det är att valpar är döda eller dör vid födseln eller inom de första veckorna. Det finns inte heller någon dokumentation om hur många tikar som går tomma. Frågorna i formuläret avser att undersöka hur vanligt det är att tikarna går tomma och om hög dödlighet kan vara en bidragande orsak till lågt antal registrerade valpar per kull.
Vi hoppas du vill svara på frågorna. Du kan vara anonym, och även om du anger namn/kennel kommer svaren att behandlas konfidentiellt.


Ni kan antingen ladda ner enkäten som pdf eller i worddokument och sedan maila den till avel@sssk.org
eller fylla i den direkt i formuläret nedan!

Tack på förhand!
Svar önskas innan 2/12-2018 PDF - WORD 
(klicka på önskat format, filen öppnas i nytt fönster)

avel@sssk.org


Ange uppgifter för de senaste två åren eller annan valfri period som du föredrar och kommer ihåg. De kullar som redovisas behöver inte komma i tidsordning.