Årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Shetland Sheepdogklubbens årsmöte 16-18 juni.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet. Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben, samt fyller 16 år under detta kalenderår.
Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben
– meddela till medlem@sssk.org
Medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta
skickad till sin e-postadress.
Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”.

Här kan du ladda ner:

• Kallelse
 

• Förslag till budget
• Arbetsordning för digitalt förenklat årsmöte
• Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte