CERT & CACIB-galleri
Här nedan ses hundar som har vunnit Cert & Cacib på utställning från 2018-01-01. 
Galleriet återfinns även i Sheltiebladet.

Ni som ställer ut era hundar i länder utanför Norden och som erhåller CERT eller CACIB, 
var vänliga att skicka in hundens namn och reg.nr med resultat,
ort och land där den fått CERT eller CACIB, vilket år, samt vilken domare som dömde.
 
Skicka  resultaten med e-post till utstallning@sssk.org

C.I.B. HELSINKI W-21 EE UCH FI UCH NO UCH NO V-18 NORD V-18 SE UCH
Bermarks Kilt

Född 2014-06-22, sobel hane, SE43738/2014
Uppfödare/Ägare: Ulla Bergh-Persson


* * *

• CERT Tobøl, Norge 2015
- Brian Hawkins

• CERT Helsingfors, Finland 2016
- Brian Hull

• CERT Tobøl, Norge 2016
- Paul Battigan

• CERT Leksand 2016
- Charlott Sandberg

• CERT Borås 2016
- Dina Korna

 CACIB Åbo, Finland 2017
- Anna Uthorn

• CERT CACIB Tallin, Estland 2017
- Bo Skalin

• CERT NORDIC CERT Lilleström, Norge 2018
- Caroline Mauseth

• CACIB Lillestrøm, Norge 2018
- Nina Lönner Andersson

• CACIB Göteborg 2020
- Lars Widén

• NORDIC CERT Helsingfors, Finland 2021
- Annukka Paloheimo Segersven

C.I.B. PT CH GI CH ES CH Iberico CH
Crumb's Zaragoza

Född 2016-02-16, sobel tik, SE21557/2016
Uppfödare: Annette Palm
Ägare: Nina Glader

* * *

• CERT CACIB Gibraltar 2017
- Nick Smith

• CERT CACIB Gibraltar 2017
- Anne Smith

• CERT CACIB Madrid, Spanien 2017
- Robin Newhouse

• CERT CACIB Santiago de Compostela, Spanien 2017
- Birte Scheel

• CERT CACIB Porto, Portugal 2018
- Karl-Erik Johansson

• CERT CACIB Vigo, Spanien 2018
- Rita Kadike-Skadina

• CERT CACIB Fafe, Portugal 2018
- Jeff Horswell

• CERT CACIB Santarem, Portugal 2018
- José Homem de Mello

• CERT Alta Minho, Portugal 2018
- Anna Kochan

• CERT CACIB Alta Minho, Portugal 2018
- Marian Dragaescu

• CERT CACIB Irun, Spanien 2018
- Dagmar Klein

• CACIB Las Palmas, Spanien 2018
- Alfredo Noguera

 FI UCH NL CH NL CW -21 NO UCH SE UCH
Dandlewood Easy Peasy

Född:2019-02-25, sobel tik, SE11080/2020
Uppfödare: Xander & Jasper Van Ulsen
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Åbo, Finland 2020
- Joakim Ohlsson

• CERT Bø, Norge 2020
- Jari Partanen

• CERT Västerås, 2021
- Markus Gisslén

• CERT NORDIC CERT Gimo 2021
- Cathrin Lundberg Westin

• CERT Högbo bruk 2021
- Ulla Bergh Persson

• CERT CACIB Maastricht, NL 2021
- Catherin Dunne

• CERT CACIB Maastricht, NL 2021
- John Walsh

• CERT X 2 Woudenberg, NL 2021
- Jos Dekker

• CERT Erwitte, Tyskland 2021
- Petra Bart

NY!• CACIB Gimo 2022
- Anna-Lena Rylander

C.I.B. NORD UCH DK UCH FI UCH LT CH NO UCH SE UCH EST CH TALLIN W-19
Frostice Arctic Rose

Född 2016-05-13, blue merle tik, SE34792/2016
Uppfödare/Ägare: Birgit Andersson

* * *

• CERT Piteå 2017
- Anna Uthorn

• CERT Narvik, Norge 2017
- Kurt Nilsson

• CERT Narvik, Norge 2017
- Eva Liljekvist Borg

• CERT Rovaniemi, Finland 2017
- Roger Van Hoenacker

• CERT Kuopio, Finland 2017
- Lena Danker-Höglund

• CERT Gimo 2017
- Ulla Bergh-Persson

• CERT Jyväskylä, Finland 2017
- Grzegorz Robak

• CERT Tammerfors, Finland 2017
- Päivi Eerola

• CERT CACIB Helsingfors, Finland 2017
- Rainer Vuorinen

• CERT NORDIC CERT Göteborg 2018
- Carin Åkesson

• CERT NORDIC CERT Tammerfors, Finland 2018
- Hans-Erik Pedersen

• CERT Helsingfors, Finland 2018
- John R Walsh

NORDIC CERT Rovaniemi, Finland 2018
- Petr Rehanek

• CACIB Ylievieska, Finland 2018
- Igor Selimovik

• CACIB Pori, Finland 2018
- Unto Timonen

• CACIB Mikkeli, Finland 2018
- Lena Danker-Höglund

• CERT CACIB Fauske, Norge 2018
- Carin Åkesson

• CERT CACIB Ballerup, Danmark 2018
- Leif-Herman Wilberg

• CERT CACIB Vilnius, Litauen 2018
- Sylvie Desserne

• CERT CACIB Vilnius, Litauen 2018
- Hassi Assenmacher-Feyle

• CACIB Göteborg 2019
- Sylvie Desserne

• CERT CACIB Tallin, Estland 2019
- Marion Campbell

• CACIB Piteå 2019
- Francisco Ruiz Rodrigues

FI UCH LT CH NO UCH NORD UCH SE UCH SE JV-18
Frostice Kind Of Magic

Född 2017-09-19, trefärgad tik, SE53088/2017 
Uppfödare/Ägare: Birgit Andersson
 
* * *

• CERT Kuopio, Finland 2018
- Markku Kipin

 • CERT Lappeenranta, Finland 2018
- Päivi Eerola

• CERT Äänekoski, Finland 2019
- Päivi Eerola

• CERT CACIB Rovaniemi, Finland 2019
- Lena Danker-Höglund

• CERT Frya Leir, Norge 2019
- Michael Ewing
 

• CERT Västerås 2019
- Ulla Bergh Persson

• CERT Högbo Bruk 2019
- Gro Svandalsflona

• CERT Jyväskylä, Finland 2019
- Anna Uthorn

•CERT CACIB Vilnius, Lithauen 2019
- Karl-Erik Johansson
 

C.I.B. NORD UCH EE CH DKJ UCH DK JV-18 DK UCH  FI UCH FI JV-18 FI V-18
KBH JV-18 LT CH NO JV-18 NO UCH SE JV-18 SE UCH TALLIN W-19

Frostice Makeover

Född 2017-09-19, blue merle hane, SE53086/2017
Uppfödare/Ägare: Birgit Andersson

* * *

• CERT Kirkenes, Norge 2018
- Martin Johansson

• CERT Piteå 2018
- Lena Danker - Höglund

• CERT Pori, Finland 2018
- Unto Timonen

• CERT Mikkeli, Finland 2018
- Lena Danker - Höglund

• CERT Valkeakoski, Finland 2018
- Jane Edwards

• CERT Fauske, Norge 2018
- Carin Åkesson

• CERT Lappeenranta, Finland 2018
- Paivi Eerola

• CERT Askersund 2018
- Johnny Andersson

• CERT Högbo Bruk 2018
- Ulrica Olsson

• CERT Högbo Bruk 2018
- Markku Kipinä

• Junior - CERT Ballerup, Danmark 2018
- Leif Herman Wilberg

• NORDIC-CERT Harstad, Norge 2018
- Jadranka Mijatovic

• CERT Seinäjoki, Finland 2018
- Ruth Wagner

• Junior - CERT Herning, Danmark 2018
- Laurent Pichard

• CERT & Junior - CERT Herning, Danmark 2018
- Arne Foss

• CERT Älvsjö 2018
- Debbie Pearson

• CERT Helsingfors, Finland 2018
- Astrid Lundava

• CERT CACIB Vilnius, Litauen 2018
- Sylvie Desserne

• CERT Vilnius, Litauen 2018
- Saija Juutilainen

• CERT CACIB Vilnius, Litauen 2018
- Hassi Assenmacher- Feyle

• CERT CACIB Kajaani, Finland 2019
- Tuula Savolainen

• CERT Vilsta 2019
- Ulla Bergh Persson

• CERT CACIB Vaasa, Finland 2019
- Thomas Rohlin 

• CERT CACIB Tallin, Estland 2019
- Marion Campbell

• CERT Äänekoski, Finland 2019
- Päivi Eerola

• CACIB Tromsö, Norge 2019
- Regina Blessing

• CERT CACIB Rovaniemi, Finland 2019
 - Lena Danker-Höglund

• CERT Borås 2019
- Kay Hateley

• CERT Borås 2019
- Damien Mc Donald

• CERT CACIB Piteå 2019
- Francisco Ruiz Rodrigues

• CACIB Fauske, Norge 2019
- Ingrid Prytz 

• CERT Uleåborg, Finland 2019
- Margaret Lambert

• CERT Visby 2019
- Svend Lövenkjear

• CERT Visby 2019
- Gerard Cox

• CERT Högbo Bruk 2019
- Gro Svandalsflona

• CERT Gimo 2019
- Joakim Ohlsson

• CERT Eslöv 2019
- Eva Liljeqvist Borg

• CACIB Åland, Finland 2019
- Johnny Andersson

• CACIB Jyväskylä, Finland 2019
- Anna Uthorn

• CERT Lanark, GB 2020
- Jane Hill

• CERT Crufts, GB 2020
 - Dave Lambert

• CACIB Harstad, Norge 2021
- Leif- Ragnar Hjort

FI V-17 NORD V-17
Frostice Powerprint

Född 2017-09-01, sobel hane SE51335/2016
Uppfödare: Birgit Andersson
Ägare: Gerd Larsson

* * *

• CERT Borås 2017
- Leni Finne

• CERT Kuopio 2017
- Lena Danker-Höglund

• CERT Sandviken 2017
- Janelle W Robbins

• CERT Gimo 2017
- Ulla Bergh-Persson

• CERT Harstad, Norge 2017
- Mona K Selbach

• CERT Jyväskylä, Finland 2017
- Kevin Young

 

• CERT Tammerfors, Finland 2017
- Päivi Eerola

• CERT CACIB Helsingfors, Finland 2017
- Rui Alves Monteiro

• CERT CACIB Helsingfors, Finland 2017
- Rainer Vuorinen

• CERT Älvsjö 2017
- Ann Ingram

• CERT Bergen, Norge 2018
- Debbie Pearson

• CERT Tammerfors, Finland 2018
- Hans-Erik Pedersen

 

• CERT CACIB Tammerfors, Finland 2018
- Charlott Sandberg

• CERT NORDIC CERT Rovaniemi, Finland 2018
- Petr Rehanek

• CERT CACIB Kemi, Finland 2018
- Darko Korosec

• CACIB Pori, Finland 2018
- Unto Timonen

AU CH C.I.B. DK UCH  FI UCH IS CH
NORDIC CH SE UCH RW-19 SE V-17

Louanda Time After Time

Född 2012-09-16, sobel hane, SE38619/2017 
Uppfödare: Sue & Karen Lishman
Ägare: Birgitta Svarstad 

* * *

• CACIB Ransäter 2017
- Nina Lönner-Andersson
 
• CERT CACIB Växjö 2017
- Soley Halla Möller 

• CACIB Älvsjö 2017
- Ann Ingram 

• CERT CACIB Turku,Finland 2018
- Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
 
• CERT CACIB Roskilde, Danmark 2018 
- Birgitte Schjøth

• CERT Hafnarfjörður, Island 2018
- Jörgen Hindse

• CACIB Hafnarfjörður, Island 2018
- Maija Lehtonen

• NORDIC CERT Reykjavik, Island 2018
- Leif Herman Wilberg

• CACIB Reykjavik, Island 2019
- Anna Brancovic

• NORDIC CERT Hafnarfjörður, Island 2019
- Terje Lindström

• CACIB Hafnarfjörður, Island 2019
- Tanya Ahlman-Stockmari

• NORDIC CERT Hafnarfjörður, Island 2019
- Karl-Erik Johansson

• CACIB Hafnarfjörður, Island 2019
- Arne Foss

• VET-CERT Kolding, Danmark 2021
- Leif Lehmann Jørgensen

C.I.B. BY CH GRAND BE CH GRAND BY CH RU CH SE UCH
Lucky Smile For Mister Postman

Född 2015-05-22, trefärgad hane, SE53923/2013
Uppfödare: Lena Tagirova
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Lidköping 2016
- Anette Edlander

• CERT Borås 2017
- Marion Withers

• CERT Köping 2017
- Jan Törnblom

• CERT Rodniki, Ryssland 2017
-Livija Zzevsk

• CERT  Voronezh, Ryssland 2017
- Irina Poletarva

• CERT Voronezh, Ryssland 2017
- Anna Brankovich

• CERT Nizhniy Novgorod, Ryssland 2017
- Patricia Nemirovdky De Alsina

• CERT  CACIB Nizhniy Novgorod, Ryssland 2017
- Sergey Galiaskarov

• CERT Tver, Ryssland 2017
- Galina Zakharova

• CERT Moskva, Ryssland 2017
- Marina Ostrovskaya

• CERT Moskva, Ryssland 2017
- Tatiana Grishina

• CERT CACIB Minsk, Vitryssland 2018
- Valentinas Stiklius

• CERT CACIB Minsk, Vitryssland 2018
- Andreas Korozs

• CERT CACIB Sofia, Bulgarien 2019
- Milivoje Urosevic

• CERT CACIB Sofia, Bulgarien 2019
- Jovica Golubovic

• CERT CACIB Sofia, Bulgarien 2019
- Plamen Cholakov

AUSTRIAN W-19 C.I.B. CH HR DKV-18 DKV-19 DK UCH EU W-19
FI UCH KBHV-19 NO UCH NO V-19 NORDIC UCH SPLIT W-19 SE UCH

Lundecock's Coconut

Född 2016-08-25, sobel hane, SE53244/2016
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Finn-Helge Olsen

* * *

• CERT Ransäter 2017
- Nina Lönner Andersson

• CERT Visby 2017
- Zorica Blomqvist

• CERT Visby 2017
- Marita Östlund-Holmsten

• CERT Askersund 2017
- Jan Törnblom

• CERT Norrköping 2017
- Anette Edlander

• CERT Märsta 2017
- Jenny Öhqvist

• CERT Eslöv 2017
- Henrik Johansson

• CERT Sundsvall 2017
- Dan Ericsson

• CERT CACIB Vasaa, Finland 2018
- Anette Edlander

• CERT Sundsvall 2018
- Bengt-Åke Bogren

• CERT Borås 2018
- Valerie Woolley

• CERT NORDIC CERT Tvååker 2018
- Beata Petkevica

• CERT Tvååker 2018
- Carin Åkesson

• CERT Piteå 2018
- Barbara Thornley

• CACIB Piteå 2018
- Lena Danker-Höglund

• CERT Köping 2018
- Ruth Thompson

• CERT NORDIC CERT Ransäter 2018
- Eva Liljeqvist-Borg

• CERT NORDIC CERT Svenstavik 2018
- Lisa Molin

• CERT NORDIC CERT Norrköping 2018
- Benny Blid Von Schedvin

• CERT Eskilstuna 2018
- Maritha Östlund-Holmsten

• CERT Ljungskile 2018
- Ulla Bergh-Persson

• CERT Sorø, Danmark 2018
- Bente Löseth

• CERT Gimo 2018
- Sara Nordin

• CACIB Växjö 2018
- Lars Widén

• CACIB Herning, Danmark 2018
- Arne Foss

• NORDIC CERT Göteborg 2019
- Anthony Kelly

• CACIB Göteborg 2019
- Sylvie Desserne

• CERT CACIB Bø, Norge 2019
- Gwen Beaden

• NORDIC CERT Bø, Norge 2019
- Anne-Catrine Unelsrød

• CACIB Kristiansand, Norge 2019
- Jouko Leiviskä

• NORDIC CERT Bergen, Norge 2019
 Billy Henderson
 

• CACIB Ålesund, Norge 2019
- Wera Hübenthal

• CERT CACIB Wels, Österrike 2019
- Leif Herman Wilberg

• CERT CACIB Wels, Österrike 2019
- Kim Vigsø Nielsen

• NORDIC CERT Vejen, Danmark 2019
- Gunilla Skallman

• CACIB Vejen, Danmark 2019
- Janelle W.Robbins

• CACIB Vejen, Danmark 2019
- Hanne Laine Jensen

• CACIB Trondheim, Norge 2019
- Maija Heinilä

• CERT CACIB Split, Kroatien 2019
- Chua Ming Kok

• CERT Split, Kroatien 2019
- Marko Lepasaar

• CERT CACIB Split, Kroatien 2019
- Michael Brenton Camac

• CACIB Lillehammer, Norge 2019
- Kurt Nilsson

• NORDIC CERT Harstad, Norge 2019
- Irina Poleateva

• CACIB Herning, Danmark 2019
- Barbara Müller

• CACIB Herning, Danmark 2019
- K. Gilliand

• CACIB Lillestrøm, Norge 2019
- Mark James

• CACIB Bø, Norge 2020
- Mats Lindborg

• CACIB Trondheim 2020
- Marianne Holmli

• CACIB Fauske, Norge 2020
- Bente Harlim

• NORDIC CERT Lillehammer, Norge 2020
- Frank Kristiansen

• CACIB Rogaland, Norge 2020
- Svein Bjarne Helgesen

• CACIB Sandefjord, Norge 2021
- Anders Tunold Hanssen

• CACIB Trondheim, NOrge 2021
- Leif Ragnar Hjort

• CACIB Fauske, Norge 2021
- Trond Are Karlsen

• NORDIC CERT Sandefjord, Norge 2021
- Birgitta Svarstad

NY!• NORDIC CERT Kristiansand, Norge 2022
- Thomas Rohlin

NY!• CACIB Kristiansand,  Norge 2022
- Martin Johansson

NY!• CACIB Ålesund, Norge 2022
- Anne Livø

NY!• CACIB Trondheim, Norge 2022
- Mette Tufte

(C.I.B.) DK UCH SE UCH NO UCH
Lundecock's Crazy For You

Född 2017-04-12, sobel tik, SE31117/2017
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Leksand 2018
- Zorica Blomqvist

• CERT Vännäs 2018
- Patric Ragnarsson

• CERT Borås 2018
- Valerie Woolley

• CERT Steve Barrett

• CERT Tvååker 2018
- Liz Cartledge/Carin Åkesson

• CERT Piteå 2018
- Barbara Thornley
 

• CERT CACIB Piteå 2018

- Lena Danker-Höglund

• CERT NORDIC CERT Köping 2018
- Ruth Thompson

• CERT Ransäter 2018
- Eva Liljeqvist-Borg

• CERT NORDIC CERT Svenstavik 2018
- Lisa Molin

• CERT Norrköping 2018
- Benny Blid Von Schedvin

• CERT Eskilstuna 2018
- Maritha Östlund-Holmsten

• CERT Backamo, Ljungskile 2018
- Ulla Bergh-Persson

• CERT Sorø, Danmark 2018
- Bente Löseth

• CERT Sorø, Danmark 2018
- Wenche Eikeseth

• CERT Gimo 2018
- Sara Nordin

• CERT CACIB Bø, Norge 2019
- Gwen Beaden

• CERT Bø, Norge 2019
- Anne-Catrine Unelsrød

• CERT Vilsta 2019
- Carin Åkesson

• CERT NORDIC CERT Hässleholm 2019
- Tomasz Borkowski

• CACIB Bleiswijk, NL 2019
- Rob Douma

• CACIB Fredricia, Danmark 2020
- Camilla Karlsson

C.I.B. FI UCH NO UCH PL CH SE UCH
Lundecock's Final Salute

Född: 2016-09-05 , sobel hane, SE53240/2016
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Gdansk, Polen 2018
- Iwona Przeworska

• CERT Inowroclaw, Polen 2018
- Anna Dzidt

• CERT Grudziadz, Polen 2018
- Katarzyna Fiszdon

•CERT Chocen, Polen 2018
- Andrzej Szutkiewicz

• CERT CACIB Bydgoszcz, Polen 2018
- Beata Petkevica

• CERT CACIB Topola, Serbien 2018
- Nenad Katanić

• CERT Chojnice, Polen 2018
- Piotr Król

• CERT CACIB Sopot, Polen 2018
- Livija Zizevske

• CERT CACIB Sofia, Bulgarien 2019
- Radoslav Stoinov

• CERT Ronneby 2019
- Åke Cronander

• CERT CACIB Åbo, Finland 2020
- Joakim Ohlsson

• CERT NORDIC CERT Bø, Norge 2020
- Jari Partanen

EST CH LT CH LV CH NO UCH PL CH
Lundecock's Fools Paradise

Född: 2019-05-23, sobel tik, SE36796/2019
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Kaunas, Lithauen 2020
- Vytautas Baranauskas

• CERT Kaunas, Lithauen 2020
- Dainora Sudeikiene

• CERT CACIB Tallin, Estland 2020
- Veli Pekka Kumpumaki

•CERT CACIB Palanga, Lithauen 2020
- Linda Jurgens

• CERT CACIB Palanga, Lithauen 2020 
- Daiva Rimaityte

• CERT Palanga, Lithauen 2020
- Audrone Babianskiene

• CERT CACIB Riga, Lettland 2021
- Sergii Slukin

• CERT CACIB Bialystok, Polen 2021
- Livija Zizevske

• CERT Hadeland, Norge 2021
- Caroline Mauseth

C.I.B. DK UCH FI UCH LT CH SE UCH NORD JV-15
Lundecock's Mandy

Född 2014-11-22, sobel tik, SE59506/2014
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Ulrika Nordieng

* * *

• CERT CACIB Strängnäs 2016
- Monika Wikner Stafberg

• CERT CACIB Riga, Litauen 2016
- Peter Harsanyi

• CERT CACIB Riga, Litauen 2016
- Gerald Jipping

• CERT Västerås 2016
- Jean Jaques Dupas

• CERT CACIB Österbybruk 2016
- Ulrica Olsson

• CERT Ronneby 2016
- Nenad Davidovic

• CERT Eslöv 2018
- Jahn Stääv

• CERT Herning, Danmark 2018
- Arne Foss

• CERT Jyväskylä, Finland 2018
- Mikael Nilsson

C.I.B. AMS JW-18 DE UCH LU JW-18 LU CH NL UCH NL-JUCH
Lundecock’s Never Look Back

Född 2017-09-03, sobel tik, SE51876/2017 
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Xander Van Ulsen 

* * *

• JUNIOR - CERT Dormagen, Tyskland 2018
- Sarah Boyd

 • JUNIOR – CERT CERT Rotterdam, NL 2018
- Gerard Jipping
  
• JUNIOR – CERT Rotterdam, NL 2018
- Marion Ten Cate

 • JUNIOR – CERT Amsterdam, NL 2018
- Mr R. Kotlár 

• JUNIOR – CERT Amsterdam, NL 2018
- Mrs. A Gielisse 

 • CACIB Venray, NL 2018
- Mr J. de Gids

• CACIB Eidenhoven, NL 2019
- Cindy Kerssemeijer

• JUNIOR – CERT Groningen, NL 2019
- Mr J. Wulteputte

• CERT CACIB Zwolle, NL 2019
- Guy Devriendt

• CACIB Goes, NL 2019
- Bianca Van Den Berg

• CERT Dortmund, Tyskland 2019
- Joseph Hartich

• CERT CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Mark Wibier

• CACIB Arnhem, NL 2019
- Mrs A. van Bussel

• CERT Nürnberg, Tyskland 2019
- Rolf Blessing

• CERT CACIB Nürnberg, Tyskland 2019
- Regina Blessing

• CERT Ibbenbüren, Tyskland 2020
- Rolf Blessing

• CERT Luxemburg 2022
- Monika Blaha

• CERT CACIB Gent, Belgien 2022
- Noreen Clarke


RU JUCH RKF JUNCH RU CH RKF CH RU GRANDCH RU NATCLUBCH
Lundecock's One Of Us

Född: 2018-12-18, sobel tik, SE13024/2019
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Lena Tagirova

* * *

• JUN CERT Moskva, Ryssland 2020
- Lyudmila Krakovskaya

• JUN CERT Moskva, Ryssland 2020
- Flera Chaikovskaya

• JUN CERT Moskva, Ryssland 2020
- Alexandr Soroko

• CERT Ruazan, Ryssland 2020
- Oksana Gachina

• CERT Ruazan, Ryssland 2020
- Galina Kirkitskaya

• CERT Moskva, Ryssland 2020
- Lyudmila Krakovskaya

• CERT Moskva, Ryssland 2020
- Marina Ostrovskaya

• CERT Moskva, Ryssland 2020
- Tatyana Mordvinova

• CERT Serpukhov, Ryssland
- Galina Perevedentseva

• CERT Moskva, Ryssland 2020
- Flera Chaikovskaya

• CERT Ilvinka, Ryssland 2020
- Tatyana Grigorenko

• CERT Moskva, Ryssland 2020
- Anna Mashinskaya

RU JUNCH RKF JUNCH RKF CH
Lundecock's People Need Love

Född: 2018-12-18, sobel tik, SE13026/2019
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Elena Gordeva

* * *

• JUN-CERT Moskva, Ryssland 2020
- Julia Lakatosh

• JUN-CERT Moskva, Ryssland 2020
- Galina Kirkitskaya

• CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- E. Shailhutdinov

• CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- Samil’ Abrakimov

• CERT Moskva, Ryssland 2020 
- Anna Mashinskaya

• CERT Moskva, Ryssland 2021
- Stanislav Gorodilov

• CERT X 2 Moskva, Ryssland 2021
- Irina Azen

• CERT X 2 Moskva, Ryssland 2021
- Milivoje Urosevic

• CERT Moskva, Ryssland 2021
- Elena Matveeva

SE UCH NO UCH FI UCH
Lundecock's Read It All

Född 2016-04-15, sobel hane, SE32065/2016
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Ulrika Nordieng

* * *

• CERT Malmö 2017
- Bengt-Åke Bogren

• CERT Lidköping 2017
- Soley Halla Möller

• CERT Norrköping 2017
- Andrew H Brace

• CERT Norrköping 2017
- Jong Weng Who

• CERT Norrköping 2017
- Annelie Karlsson

• CERT Vänersborg 2017
- Ann-Christine Johansson

• CERT Letohallen, Norge 2018
- K.V Gilliland

• CERT Letohallen, Norge 2018
- Colm Hastings

• CERT Leksand 2018
- Zorica Blomqvist

• CERT CACIB Maastricht, NL 2021
- Catherine Dunne

• CERT CACIB Maastricht, NL 2021
- John Walsh

• CERT Hadeland, Norge 2021
- Caroline Mauseth

• CACIB Kristiansand, Norge 2022
- Martin Johansson

• CERT CACIB Helsingfors, Finland 2022
- Joakim Ohlsson

RU JUNCH RKF JUNCH RKF CH NAT JUNCH RU JV-20
Lundecock's Russian Dance

Född: 2019-07-22, blue merle tik, SE48356/2019
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Elena Gordeva

* * *

• JUN CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- Galina Perevedentseva

• JUN CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- Aleksandr Nikitin

• JUN CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- Irina Shets

• JUN CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- E. Shailhutdinov

• JUN CERT Serpukhov, Ryssland 2020
- Samil’ Abrakimov

• JUN CERT Moskva, Ryssland 2020 
- Anna Mashinskaya

• CERT Serpukhov, Ryssland 2021 
- Vojislav Al Daghistani

• CERT Serpukhov, Ryssland 2021 
- Oleg Yanchev

BUNDESSIEGER -21 DK UCH EUW-21 HU CH KBHV-21 GW-21 LT CH NL CH SE UCH LU CH 
Lundecock's Russian Dream

Född: 2019-07-22, trefärgad hane, SE48351/2019 
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Johnny Andersson

• CERT CACIB Moletai, Lithauen 2021
- Milda Jaciunskyte

• CERT Moletai, Lithauen 2021
- aiva Rimaityte

• CERT CACIB Moletai, Lithauen 2021
- Valentinas Stildius

• CERT NORDIC CERT Västerås, 2021
- Markus Gisslén

• CERT CACIB Antwerp, Belgien 2021
- Jean Lawless

• CERT X 2 CACIB Gelsenkirchen, Tyskland 2021
- Susanne Langhorst-de Haan

• CERT Ludwigshafen, Tyskland 2021
- Ursula Langer

• CERT CACIB Gorinchem, Nederländerna 2021
- Ricky Loch-Romans

• CERT CACIB Ballerup, Danmark 2021
- Alessandro Zeppi

• CERT X 2 Woudenberg, NL 2021
- Loes Mouchart
 

• CERT Erwitte, Tyskland 2021
- Petra Bartz

• CERT X 2 CACIB Gelsenkirchen, Tyskland 2021
- Mrs H. Müller-Heinz

• CERT CACIB Kortrijk, Belgien 2020
- Karen Mc Devitt

• CERT Budapest, Ungern 2021
- Peter Harsany

• CERT CACIB Budapest, Ungern 2021
- Bo Skalin

• CERT CACIB, Eidenhoven, NL 2022
- J. de Cuyper

• CERT CACIB Rijnland, NL 2022
- T. Hensema-Van Der Weij

• CERT CACIB Luxemburg 2022
- Laurent Heinesche

• CERT CACIB Luxemburg 2022
- Monika Blaha

• CERT CACIB Gent, Belgien 2022
- Charlotte Højer

• CERT CACIB Gent, Belgien 2022
- Noreen Clarke

NY!• CERT CACIB Gorinchem, Nederländerna 2022
- Horst Kliebenstein

NY!• CERT CACIB Gorinchem, Nederländerna 2022
- Mark Wibier

(C.I.B) DK UCH NO UCH SE UCH FI UCH
Lundecock's Sensation

Född: 2018-09-06, sobel tik, SE53499/2018
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Ulrika Nordieng

* * *

• CERT Askersund 2019
- Marita Östlund Holmsten

• NORDIC CERT CERT Norrköping 2019
- Bo Skalin

• CERT Eskilstuna 2019
- Ingela Kyrklund

• CERT Backamo 2019
- Lisa Molin

• CERT Visby 2019
- Svend Lövenkjaer
 

• CERT Gimo 2019
- Joakim Ohlsson

• CERT Växjö 2019
- Mikael Nilsson

• CERT Fredricia, Danmark 2020
- Camilla Karlsson

• CERT CACIB Bø, Norge 2020
- Mats Lindborg

• CERT Kristiansand, Norge 2022
- Thomas Rohlin

• CACIB Kristiansand, Norge 2022
- Martin Johansson

• CERT CACIB Malmö 2022
- Nina Lönner Andersson

• CERT CACIB Helsingfors, Finland 2022
- Joakim Ohlsson

NY!• CACIB Vänersborg 2022
- Alessandro Zeppi

VDH Winner of the Year 2019
C.I.B. BE UCH BW BE-18 CW-18 DE CH DK UCH NL UCH LUX UCH
AMS W-17 AMS W-18 SE UCH SE JV-16

Lundecock's Surprise Packet

Född 2015-08-26, sobel hane, SE49971/2015
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Jasper Van Ulsen

* * *

• CERT Stockholm 2016
- Linda Jürgens

• CERT Upplands-Väsby 2017
- John Wishart

• CERT CACIB Strängnäs 2017
- Sara Nordin

• CERT Wirges, Tyskland 2017
- Allan Mathews

• CERT CACIB Echt, NL 2017
- Hans van de Berg

• CERT CACIB Rotterdam, NL 2017
- Gerard Cox

• CACIB Maastricht, NL 2017
- Nadjia Timmermans-Kadenko

• CERT CACIB Zwolle, NL 2017
- Rolf Blessing

• CERT Landen, Belgien 2017
- Lesley Goodwin

• CERT x 2 Woudenberg, NL 2017
- Pamela Runderkamp

• CACIB Amsterdam, NL 2017
- Eva Nielsen

• CERT x 2 CACIB Amsterdam, NL 2017
- Tiny Hensema

• CERT x 2 CACIB Bryssel, Belgien 2017
- Karin Hedberg

• CERT CACIB Fredricia, Danmark 2018
- Dick Rutten

• CERT Luxemburg 2018
- H Poschacher

• CERT CACIB Groningen, NL 2018
- Mark James

• CERT CACIB Goes, NL 2018
- Dick Rutten

• CERT CACIB Luxemburg 2018
- Barbara Müller

• CERT CACIB Utrecht, NL 2018
- Pamela Runderkamp

• CERT CACIB Lingen, Tyskland 2018
- Pamela Runderkamp

• CERT Dormagen, Tyskland 2018
- Sarah Boyd

• CERT CACIB Bremen, Tyskland 2018
- Peter Bailey

• CERT Bremen, Tyskland 2018
- Karin Voye

• CERT CACIB Rotterdam, NL 2018
- Gerard Jipping

• CERT CACIB Maastricht, NL 2018
. T Hensema

• CERT Woudenberg, NL 2018
- Godelieve de Wit-Bazelmans

• CERT CACIB Bleiswijk, NL 2018
- Natalja Skalin

• CERT CACIB Bleiswijk, NL 2018
- Mats Lindborg

• CERT CACIB Kortrijk, Belgien 2018
- Mr F Grenville

• CERT CACIB Amsterdam, NL 2018
- Mrs A Gielisse

• CERT CACIB Venray, NL 2018
- Mr J De Gids

• CERT CACIB Eidenhoven, NL 2019
- Cindy Kerssemeijer

• CERT Luxemburg 2019
- Astrid Lundava

• CERT CACIB Groningen, NL 2019
- Mr J. Wulteputte
 

• CERT CACIB Groningen, NL 2019
- Mr J. Bond 

• CERT CACIB Ryswick, NL 2019
- Erica Bakker-van de Woestijne

• CACIB Goes, NL 2019
- Bianca Van Den Berg

• CERT CACIB Goes, NL 2019
- Mr B. Vandaele

• CERT x 2 CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Joseph Hartich

• CERT CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Mark Wibier

• CERT CACIB Oss, NL 2019
- Carol Mulcahy

•CERT CACIB Arnhem, NL 2019
- Mrs A. van Bussel

• CERT X 2 Hoenderloo, NL 2019
- Kay Hateley

• CERT CACIB Echt, NL 2019
- Moa Persson

• CERT Nürnberg, Tyskland 2019
- Rolf Blessing

• CERT CACIB Nürnberg, Tyskland 2019
- Regina Blessing

• CERT CACIB Rotterdam, NL 2019
- Rony Doedijns

• CERT CACIB Rotterdam, NL 2019
- Mr J Bond

• CERT CACIB Maastricht, NL 2019
- Christine Sonberg

• CERT CACIB Maastricht, NL 2019
- Mark James

• CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Uwe Nölke

• CERT X 2 CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Sarah Boyd

• CERT Belgien 2019
- Joanne Hardy

• CERT CACIB Kortrijk, Belgien 2019
- Cathrina Dunne

• CERT Kassel, Tyskland 2019
- Dagmar Klein

• CERT CACIB Kassel, Tyskland 2019
- Evelyn Stotuth

• CERT CACIB Bryssel, Belgien 2019
- Vladimir Piskay

• CERT Luxemburg 2020
- Evelyn Stotuth

• CERT CACIB Groningen, NL 2020
- Mrs M. Vermeire

• CERT Dormagen, Tyskland 2020
- Mrs. S. Boyd 

• CERT CACIB Maastrich, NL 2020
- Mrs. R. van Veen-Keur

• CERT CACIB Maastrich, NL 2020
- Mr. C. Karcher

• CERT CACIB Gorinchem, NL 2021
- Ricky Loch-Romans

• CERT CACIB Budapest, Ungern 2021
- Peter Harsany

• CERT Budapest, Ungern 2021
- Anna Albrigo

• CERT Pontypool, GB 2022
- Keith Mottram 

C.I.B. DK UCH SE UCH
Lundecock's That's My Girl

Född 2015-05-193, sobel tik, SE9369368/2015
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Johnny Andersson

* * *

• CERT Vesthimmerland, Danmark 2017
- Annette Bystrup

• CERT Upplands Väsby 2017
- Leslie Tanks

• CERT Malmö 2017
- Bengt-Åke Bogren

• CERT CACIB Hässleholm 2017
- Lena Danker-Höglund

• CERT Norrköping 2017
- Jong Weng Who

• CACIB Norrköping 2017
- Annelie Karlsson

• CACIB Sundsvall 2017
- Dan Ericsson

• NORDIC CERT Västerås 2019
- Ulla Bergh Persson

• CACIB Visby 2019
- Gerhard Cox

• CACIB Bleiswijk, NL 2019
- Bianca Van Den Berg

• CERT Kassel, Tyskland 2019
- Dagmar Klein

• CERT Kassel, Tyskland 2019
- Evelyn Stototh

• CERT Bryssel, Belgien 2019
- Vladimir Piskay

• CACIB Moeskroen, Belgiën 2020
- Mrs A. Gregoire

BUNDESSIEGERIN -19 BUNDESSIEGERIN -21
C.I.B. DE CH LUX CH NL CH

Lundecock's What A Surprise

Född: 2018-02-02, sobel tik, SE18901/2018
Uppfödare: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Ägare: Ulrika Nordieng

* * *

• CERT CACIB Maastricht, NL 2019
- Christine Sonberg

• CERT CACIB Maastricht, NL 2019
- Mark James

• CERT CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Uwe Nölke

• CERT X 2 CACIB Dortmund, Tyskland 2019
- Susanne Langhorst-de Haan

• CERT CACIB Kortrijk, Belgien 2019
- Cathrina Dunne

• CERT Luxemburg 2020
- Evelyn Stotuth

• CERT CACIB Groningen, NL 2020
 - Mrs M. Vermeire

• CERT CACIB Groningen, NL 2020
- Astrid Lundava
 

• CERT Zwolle, NL 2020
- Mrs. M. Melchior 

• CERT CACIB Maastrich, NL 2020
- Mr. C. Karcher

• CERT CACIB Luxemburg 2021
- Mr. H. Wagner
 
• CERT Erwitte, Tyskland 2021
- Petra Bartz

• CERT X 2 CACIB Gelsenkirchen, Tyskland 2021
- Mrs H. Müller-Heinz

•CERT CACIB Kortrijk, Belgien 2020
- Karen Mc Devitt

NY!• CERT CACIB Gent, Belgien 2022
- Charlotte Højer

SE UCH DK UCH FI UCH
Moorwood Special Bracelet 

Född 2015-07-17, sobel tik, SE43859/2015 
Uppfödare: Per & Birgitta Svarstad
Ägare: Birgitta Svarstad 

* * *

•  CERT Hamina, Finland 2016
- Sonny Ström 

• CERT Helsingfors, Finland 2016
- Christine Rossier 

• CERT CACIB Roskilde, Danmark 2017
- Lilja Halldorsdottir 

•  CERT Borås 2017
- Päivi Eerola 

•  CERT NORDIC CERT Gimo 2018
- Lilja Halldorsdottir

• CERT NORDIC CERT Kuopio,Finland
- Jasna Matejcic

 • NORDIC CERT Norrköping 2018 Benny Blid Von Schedvin

• CACIB Malmö 2019
- Panos Demetriou

EE JUN CH FI UCH NO UCH SE UCH
Request Great Time

Född 2017-09-07, sobel hane, SE51378/2017 
Uppfödare: Lillemor Engebro
Ägare: Kristina Waara

* * * 

• CERT Gällivare 2018
- Johan Andersson

 • JUNIOR-CERT Pärnu,Estland 2018
- Anca Giura 

• JUNIOR-CERT Pärnu,Estland 2018
- Lyubov Terenteva 

• JUNIOR-CERT Pärnu,Estland 2018
- Helina Simberg 

• CERT Kuoio, Finland 2018
- Markku Kipinä 

• CERT Kuopio, Finland 2018
- Jasna Matejcic

 •  CERT Tromsø, Norge 2018
- Zorica Blomqvist 

•  CERT Tromsø, Norge 2018
- Rob Douma

•  CERT Tromsø, Norge 2019
- Regina Blessing

•  CERT Harstad, Norge 2019
- Lilja Dora

C.I.B. EE CH NO UCH SE UCH FI UCH DK UCH
Request Shaded Style

Född 2015-12-08, sobel hane, SE11013/2016
Uppfödare: Lillemor Engebro
Ägare: Kristina Waara

* * *

• CERT Sortland, Norge 2016
- Ricky Lochs-Romans

• CERT Sortland, Norge 2016
- Francesco Cochetti

• CERT Torneå, Finland 2017
- Maja Korosec

• CERT Pello, Finland 2017
- Leni Finne

• CERT CACIB Tromsø 2017
- Åke Cronander

• CERT CACIB Piteå 2017
- Birgitta Svarstad

• CERT Kemi, Finland 2017
- Dusan Paunovic

• CERT Nordkjosbotn, Norge 2018
- Svein Bjarne Helgesen

• CERT Tromsø, Norge 2018
- Jahn Stääv

• CERT CACIB Pärnu, Estland 2018
- Helina Simberg

 • CERT Roskilde, Danmark 2019
- Birgitta Svarstad

• NORDIC CERT Gällivare 2019
- Per Svarstad

C.I.B. FI UCH NO UCH NO V-16 SE UCH
Shellrick's Stormwind

Född 2015-05-06, sobel hane, SE35082/2015
Uppfödare/Ägare: Anne Reider

* * *

• CERT CACIB Lillestrøm, Norge 2016
- Jan De Gids

• CERT Flateby, Norge 2016
- Maureen Bywater

• CERT CACIB Visby 2017
- Maritha Östlund-Holmsten

• CERT Lillehammer, Norge 2017
- Helge Werner Haugen

• CERT Sandviken 2017
- Elina Haapaniemi

• CERT CACIB Eckerö, Åland 2017
- Johan Jushlin

• CACIB Sundsvall 2017
- Dan Ericsson

• CACIB Malmö 2018
- Paul Lawless

• NORDIC CERT Lidköping 2018
- Dan Ericsson

• CACIB Sundsvall 2018
- Malgorzata Supronowicz

• CACIB Växjö 2019
- Mikael Nilsson

NY!• NORDIC CERT Leksand 2022
- Bengt Åke Bogren

CZ JR CH ES JR CH ISTRA W-21
 JR WW-21 LATIN JR W-21 SL JR CH

Whalsay Handy Harri

Född: 2020-10-10, sobel hane, SE60637/2020
Uppfödare: Monica Sjölund
Ägare: Nina Glader

* * *

• JUN CERT Silleda, Spanien 2021
- Adrian Argente Del Castillo

 • JUN CERT Silleda, Spanien 2021
- Fransisco Ranea Murnill

• JUN CERT Istra, Slovenien 2021
- Tadej Nagode

• JUN CERT Istra, Slovenien 2021
- Igor Selimovic

• JUN CERT Istra, Slovenien 2021
- Peter Harsany

• JUN CERT Bilbao, Spanien 2021
- Carmen Navarro

• JUN CERT Bilbao, Spanien 2021
- Rosa Maria Alvarez

• JUN CERT Madrid, Spanien 2021
- Luis Pinto Teixeira

• JUN CERT Madrid, Spanien 2021
- Dirk Spruyt

• JUN CERT Brno, Tjeckien 2021
- Ivana Nemeckova

• JUN CERT Brno, Tjeckien 2021
- Ruth Wagner

• JUN CERT Brno, Tjeckien 2021
- Yossi Guy

NY!• CERT CACIB Elvas, Portugal 2022
- Silva Zeferino

NY!• CERT CACIB Badajoz, Spanien 2022
- Barbara Müller

C.I.B. GIB CH POR CH SLO CH
Whalsay Lucky Degree

Född 2018-06-05, sobel hane, SE38081/2018
Uppfödare: Monica Sjölund
Ägare: Nina Glader

* * *

• CERT CACIB Aveiro, Portugal 2019
- Knut Sigurd Wilberg

• CERT CACIB Gibraltar 2019
- Karen McDewitt

• CERT CACIB Gibraltar 2019
- Stefanie Walsh

• CERT Castuera, Spanien 2019
- Vincent O'Brien

• CERT Braga, Portugal 2019
- Zorica Blomqvist

 • CERT Malaga, Spanien 2019
- Nenad Matejevic

• CERT CACIB Malaga, Spanien 2019
- Bo Skalin
 

• CERT Santarem, Portugal 2019
- Yockai Barak

• CERT Santarem, Portugal 2019
- Petru Muntean

• CERT CACIB Verona, Italien 2019
- Francesco Cochetti

• CACIB Badajoz, Spanien 2021
- Zeferino Silva

• CACIB Odena, Spanien 2021
- Denis Kuzelj

• CERT Madrid, Spanien 2021
- Luis Pinto Teixeira

• CERT CACIB Madrid, Spanien 2021
- Dirk Spruyt

•CERT CACIB  Brno, Tjeckien 2021
- Ivana Nemeckova

• CERT Brno, Tjeckien 2021
- Yossi Guy

C.I.B. BENELUX V-18 DK UCH FI UCH GB CH NL UCH NO V-14
NO UCH NORD V-19 SE V-13 SE V-14 SE V-18 SE UCH WW-18

Windcrest Stylish Move

Född 2012-05-06, sobel hane, SE36763/2012
Uppfödare/Ägare: Carin Åkesson

* * *

• CERT Crufts 2016
- Jane Mottram

• CERT CACIB Bryssel, Belgien 2016
- Rony Doedijns

• CERT Wales, GB 2016
- Barbara Thornley

• CERT Crufts 2017
- Heather Bendelow

• CACIB Norrköping 2017
- Andrew H Brace

• CACIB Köping 2017
- Jan Törnblom

 

• CACIB Sandviken 2017
- Elina Haapaniemi

• CACIB Ballerup, Danmark 2017
- Maija Sylgrén

• CERT Crufts 2018
- Marion Withers

• NORDIC CERT Köping 2018
- Ruth Thompson

• CERT x 2 CACIB Amsterdam, NL
- Anders Tunold Hanssen

• CERT x 2 CACIB WDS Amsterdam, NL 2018
- Loes Mouchart-Kleingeld

• NORDIC CERT Högbo Bruk 2018
- Ulrica Olsson

• NORDIC CERT Älvsjö 2018
- Debbie Pearson

• CACIB Sundsvall 2019
- Monica Mattfolk

• CERT Blackpool, GB 2019
- Debbie Pearson

• NORDIC CERT Tvååker 2019
- Joakim Ohlsson

• NORDIC CERT Stockholm 2019
- Eva Eriksson