LD STARTKLASS SÖKH I
Lundecock's High Five

SE41444/2012
Godkänd LKL sök,2022-04-24
Uppflyttad AKL sök bruks,2019-12-01
Godkänd AKL sök bruks,2019-09-08.
Uppflyttad AKL sök bruks,2018-07-27
Godkänd AKL sök,2018-03-18.
Godkänd AKL spår bruks,2017-04-23.
Ägare:Sonja Bååth
~  ~  ~  ~  ~

Tribusas Cleosson Izor
SE52290/2017
Uppflyttad AKL spår bruks,2021-09-26
Ägare:Eva Andersson
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH
LD STARTKLASS SE VCH

Cronys Pearl N' Dress
SE46789/2012
Godkänd LK spår bruks,2019-04-28
Godkänd LK sök bruks, 2020-09-13
Ägare:Gunwor Linderyd
~  ~  ~  ~  ~

LD STARTKLASS RLD N RLD F
Kråkeslottets Lumos 

SE51712/2018
Uppflyttad AKL spår bruks,2020-09-20
Ägare:Åsa Folcke
~  ~  ~  ~  ~

 Windy Peak Gotcha
SE28026/2012

Tjänstehund hemvärnet, 2015-11-01
Ägare: Margareta Almemark
~  ~  ~  ~  ~


Tribusas Dorisson Birger
SE46297/2013
Godkänd AKL spår bruks,2017-07-01
Ägare:Marie Österberg
~  ~  ~  ~  ~

RLD F RLD A SE JV-12 FD I
Nipornas My Heart Goes Boom Boom
SE20007/2012 
Tävlar i sök AKL,2017-04-22
Ägare:Marianne Gustafsson
~  ~  ~  ~  ~