Avel

Avelskommittén :
Birgit Andersson- sammankallande
Therese Holmqvist
Anna Uthorn
Birgitta Åhman

avel@sssk.org

SSSK rekommenderar att;
Alla hundar ska ögonlysas före avel i vuxen ålder (minst 12 mån). 
Avelshundar ska ögonlysas vid ca 5 års ålder samt vid ca 8 års ålder

 

• Information om Hälsoprogrammet och Ras
 Gentest för PRA  - ny info 14 november 2015

Har du frågor är du välkommen att kontakta SSSK:s avelskommitté avel@sssk.org