Avel

Avelskommittén :
Anna Uthorn - sammankallande
Birgit Andersson
Therese Holmqvist
Birgitta Åhman

avel@sssk.org

SSSK rekommenderar att;
Båda föräldrarna ska vara ögonlysta före avel.
Ögonlysningen ska göras efter 1 års ålder

 
NYTT!• RAS - Rasspecifika Avelsstrategier 2019 NYTT!

Har du frågor är du välkommen att kontakta SSSK:s avelskommitté avel@sssk.org