Avel

Avelskommittén :
Anna Uthorn - sammankallande
Natalja Skalin
Therese Holmqvist
Birgitta Åhman

avel@sssk.org

SSSK rekommenderar att;
Båda föräldrarna ska vara ögonlysta före avel.
Ögonlysningen ska göras efter 1 års ålder

 
• RAS - Rasspecifika Avelsstrategier 2019 

Har du frågor är du välkommen att kontakta SSSK:s avelskommitté avel@sssk.org

 •  Avelsstatistik 2020 •