Avel

Avelskommittén :
Anna Uthorn - sammankallande
Birgit Andersson
Therese Holmqvist
Birgitta Odén
Birgitta Åhman

avel@sssk.org

SSSK rekommenderar att;
Båda föräldrarna ska vara ögonlysta före avel.
Ögonlysningen ska göras efter 1 års ålder

 

• Information om Hälsoprogrammet och Ras
 Gentest för PRA  - ny info 14 november 2015

Har du frågor är du välkommen att kontakta SSSK:s avelskommitté avel@sssk.org