Här finns hundar som erövrat titlarna Agilitychampion eller Agility(hopp)champion.
Observera! Även champions som fått championat innan 2012 men är aktiva som tävlingshundar idag får vara med på listan.

SE AG(HOPP)CH SE AGCH

Nytt!Laipo's Moon Shadow
SE11053/2015
Ägare:Emelie Andersson
~  ~  ~  ~  ~

SE AG (HOPP)CH
Nytt!Wildbird Grey Ghost'S
E28487/2016
Ägare: Marie- Louise Karlsson
~  ~  ~  ~  ~

AGD II SE AGCH
Ny !Sobelkustens Paparazzi

SE58322/2010
Ägare:Yvonne Juréhn
~  ~  ~ ~~ 

SE AG(HOPP)CH
Ny!Lillstigens Captain Jack Sparrow

 SE17521/2017
Ägare: Ellen Nordvall
~  ~  ~  ~  ~


AGD I AGHD I DK AG(HOPP)CH SE AG(HOPP)CH
Stormstjärnans Scary Spice

SE11749/2014
Ägare: Linda Andkvist
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F RLD A SE AGCH

Ny!Undimoon Vilda Winna
SE13796/2011
Ägare:Ägare: Maria Alstander
~  ~  ~  ~  ~

RLD F RLD N SE AG(HOPP)CH
Sobelkustens Ace Of Spades
SE33833/2015
Ägare: Malin Tangfelt
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F AGHD I SE AG(HOPP)CH 
Lovestain More Wild Than Mild

SE12498/2016
Ägare:Malin Jonsson
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD II RLD N RLD F RLD A RLD M
SE RALLYCH SE AGCH

Coolmix Miracle Of Love

SE64045/2010
Ägare:Katarina König Morin
***

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Ellnique's Hope For Me "Asta"
S67269/2009
Ägare: Birgitta Wikström
~  ~  ~ ~~ 

SE AGCH SE AG(HOPP)CH
Wildrain's With A Child's Heart

SE15135/2012 
Ägare:Michaela Lehnberg
 ***

AGD I AGHD I AGHD II SE AGCH SE AG(HOPP)CH
Nyans Still On Your Mind
SE56463/2015
Ägare: Mikaela Söderberg
 ***

AGHD I SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Windheart's B'charmed Kick Ass Phee
SE22982/2016
Ägare: Nadine Lindholm
 ***

SE AGCH
Starbelle Sirius
 SE64049/2010
Ägare: Nathalie Mårtensson
 ***

AGD I AGD II AGHD I AGHD II RLD N RLD F SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Bright Rivers Eye Of The Tiger

SE20039/2015
Ägare: Madeleine Von Koch
***

SE AG(HOPP)CH
Kråkeslottets Mai Xvii
SE38697/2011
Ägare: Anita Hägglund
 ***

AGHD II SE AG(HOPP)CH
Lyckoskallets Exponent Lycka
SE52103/2013
Ägare: Maria Beck

 ***

AGHD I RLD N SE AG (HOPP) CH
Wirins Black Pearl
SE15718/2015
Ägare: Maria Beck

 ***

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Nakondisi's Hårde Hebbe
SE22435/2015 
Ägare: Ann-Sofie Henningson
***

SE AGCH SE AG(HOPP)CH
Norrhagens Carefree Jolie
S27393/2008
Ägare:Annika Nilsson
***

SE AG (HOPP) CH SE AGCH
Kavinya Come What Come May

SE59193/2014
 Susanne Larsson
***

RLD A RLD N SE AGCH SE RALLYCH
Zarvo's Bi-Blue Colour Of The Skye
SE62213/2012
Ägare: Marianne Danemo
***

RLD F RLD N AGD II AGHD II SE AGCH
Törnlundas Kiara Kiwi
S39370/2009
Ägare: Lena Johansson
~  ~  ~ ~~

RLD A SE AG(HOPP)CH SE AGCH SE LCH SE VCH SE RALLYCH
Shelfield Hoar Frost
S14632/2008
Ägare: Marianne Danemo
~  ~  ~ ~~

SE AGCH SE AG(HOPP)CH 
My-Secretangel
SE12299/2012
Ägare: Viktoria Silfverberg
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH
Gjerulff Smart Workshop
SE59010/2016
Ägare: Josefin Karlsson
~  ~  ~ ~~

AGHD II SE AGCH SE AG(HOPP)CH 
Nala
SE36300/2013
Ägare:Marie-Louise Karlsson
~  ~  ~ ~~

SE AGCH
Sobelkustens Paparazzi
 SE58322/2010
Ägare: Yvonne Juhrén
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH
Lillstigens Ace Of Spades
SE66591/2010
Ägare:Kennet Nilsson
~  ~  ~ ~~

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Sobelkustens On And On
SE16524/2010
Ägare: Thomas Juhrén
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD I AGHD II SE AG(HOPP)CH
Shiny Red Clue
SE32592/2014
Uppfödare: Eva Gustafsson
Ägare: Lisbeth Lind
~  ~  ~  ~  ~

AGD I AGD II AGHD I AGHD II FDI FD II HTM I HTM II LD 1 LPI RLD N RLD F RLD A RLD M
SE AGCH SE RALLYCH

Zarvo's Tangled Up In Blue
SE13625/2013 
Ägare:Anna Karlsson
~  ~  ~  ~  ~

FI AGCH SE AG (HOPP)CH SE AGCH
Kråkeslottets Déjà Vu
SE22440/2015
Ägare: Cecilia Nilsson
~  ~  ~  ~  ~

AGHD I  RLD N RLD F SE AGCH
Cronys Dress'n Gold
SE32439/2015
Ägare: Lisa Jansson

~  ~  ~  ~  ~

FI AG(HOPP)CH SE AG(HOPP)CH SE AGCH
SE RALLYCH

Kråkeslottets Tornado
SE13218/2010
Ägare: Cecilia Nilsson
~  ~  ~  ~  ~

AGD I&II AGHD I&II FDI&II RLD N&F SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Copperville Salvareggi

SE42946/2014
Ägare: Nathalie Högström
~  ~  ~  ~  ~

AGD I SE AGCH
Sobelkustens Young Wild And Free
SE43731/2014
Ägare: Jessica Roos
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH
Burningstep's I Am Legend
SE47937/2012
Ägare: Mikaela Söderberg
~  ~  ~  ~  ~

AGD I AGD II AGHD I AGHD II LD STARTKLASS RLD A SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Sheltiebeautys Amanda Seyfried
SE13623/2013
Ägare: Anna Kvist
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Sagogläntans Totti
SE58116/2014
Ägare: Jeanette Tisander
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD I AGHD II SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Daylight Bright's Promising Becky
SE56667/2014
Ägare: Anneli Pettersson
~  ~  ~  ~  ~

AGHD I AGHD II LD STARTKLASS RLD F RLD N
SE AG(HOPP)CH SE AGCH

Shelteam Maria Mercedes
SE23261/2015
Ägare: Susanne Larsson
~  ~  ~  ~  ~

LPII RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH
SE AG (HOPP) CH SE AGCH
Kråkeslottets Metallica

SE27783/2013
Ägare: Ulrika Ahlsén
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD I AGHD II FI AGCH SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Roben Island's Pretty Blue Angel
SE58644/2013
Ägare: Ulrika Frödén
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Badbeauty's Always A Star
SE14010/2012
Ägare: Merja Pajala
~  ~  ~  ~  ~

AGD I AGHD I AGHD II SE AG(HOPP)CH SE AGCH DK AGCH DK AG(HOPP)CH
 Brainpool's Flying Star
SE30625/2015
Ägare: Eva Leandersson
~  ~  ~  ~  ~

AGHD I SE AG(HOPP)CH SE AGCH
 Sobelkustens She's The One  
SE23234/2013
Ägare: Moa Mattsson
~  ~  ~  ~  ~

DK AGCH SEAGCH AGHD I
Stormstjärnans Quick Step

SE18710/2015
Ägare:Linda Andkvist
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD II RLD N RLD F RLDA A SE AG(HOPP)CH  SE AGCH FDI FD II SE RALLYCH
Sobelkustens A Sky Full Of stars

SE33831/2015
Ägare:Robyn Åhlin
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH
Coolmix Cover Girl

SE10269/2015
Ägare: Anna-Karin Sjödin
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AG(Hopp)Ch
 Kråkeslottets Nirvana
SE27782/2013
Ägare:Tommy Fredriksson
~  ~  ~ ~~

AGHD I AGHD II RLD N RLD F LD STARTKLASS SE AG(HOPP)CH
Shelteam Maria Mercedes

SE23261/2015
Ägare:Susanne & Patrik Larsson.
~  ~  ~  ~  ~

NO AG(HOPP)CH SE Ag(Hopp)Ch NORD UCH SE AGCH
Kråkeslottets Zeus
S38420/2009
Ägare:Linda Andorsen
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH
Lundecock's Trial And Error

SE17702/2013
Ägare:Anna Persson 
~  ~  ~  ~  ~

NORD AGCH NORD AG(HOPP)CH 
 Shellrick's Silver Snowstar
S3189772006
Ägare:Birgitta Wikström
~  ~  ~  ~  ~


SE AGCH(Hopp)CH SE AGCH RLD N
 Belger Du Nord  Darlington
"Vilda"
SE32404/2012
Ägare: Jenny Ohlsson
 ~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AG(HOPP)CH AGHD I AGHD II DK AGCH DK AG(HOPP)CH
Brainpool's Wisely Wild
SE34333/2013
Ägare:Eva Leandersson
~  ~  ~  ~  ~

 SE AGCH
Mejdåsens Glory Ghostbuster

SE23831/2011
Ägare:Anna Persson
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AG(HOPP)CH
 Sumburgh Head's Rag Doll

SE55842/2010
Ägare:Dijana Zeric
~  ~  ~  ~  ~

 SE AGCH SE AG(Hopp)CH
Brainpool's Eternal Energy "Ester"

SE60813/2011
Ägare:Linn Magnusson
~  ~  ~  ~  ~

  RLD F RLD N  SE AG(Hopp)CH
Kråkeslottets Blixtra

SE13216/2010
Ägare: Benita Ellström Edström 
~  ~  ~  ~  ~

AGD II AGHD II SE AGCH SE AG(HOPP)CH FDI FDII
Bright Rivers Brown Eyed Girl

SE10961/2011
Ägare:Nathalie Högström
~  ~  ~  ~  ~

AGHD II LPI RLD N&F&A SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Skegårdens Amazing Anja

SE37360/2012
Ägare:Ann-Louise Grahn & Jonas Wickman
~  ~  ~  ~  ~

NORD AGCH NORD AG(HOPP)CH 
Såbys Shelties Specialystacy

S58315/2009
 2016-05-22
Ägare:Sofia Wiklund
~  ~  ~  ~  ~

RLD N SE AGCH SE AG(Hopp)CH SE UCH
Eastflash Glamorous Blue Line

S24216/2006
Ägare:Elin Husberg
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Gardenia Garden's Black Molly

S38093/2006
Ägare:Karin Fredriksson
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Lovestain La Fille Danse"Vixen"

SE10097/2014
Ägare:Malin Pettersson.
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH
Wildrain's With A Child's Heart "Noomi"

SE15135/2012
Ägare:Michaela Lehnberg
~  ~  ~  ~  ~

DK AGCH DK (HOPP)CH LPI LPII LPIII RLD M SE AGCH
SE AG(HOPP)CH 
 Burningstep's A Beautiful Mind"Skim"

SE47938/2012
Ägare: Josefin Carlsson.
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AGCH(Hopp)
 Starbelle Trésor "Tressie"
S33798/2008
Ägare:Anders Nyholm.
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Eastdale Little Miss Sunshine"Lovis"

 S31037/2007
Ägare:Malin Pettersson.
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Coltris Storm Wind "Maci"

SE25654/2012
Ägare:Jennie Olsson
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Brainpool's Mind Over Matter

SE11608/2012
Ägare:Sjöberg Sandra
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Grundsten's Bästa Blåndie

SE14926/2011
Ägare: My Nordén
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(Hopp)CH SE AGCH
Norrhagens Crystal Clear"Dannie"

S27391/2008
Ägare: Mikaela Söderberg
~  ~  ~  ~  ~

 
SE AGCH SE AG(Hopp)CH
 Shelteam Moonbeam In Red "Ella"

S60166/2005
Ägare:Linn Magnusson.
~  ~  ~  ~  ~

SE AG (HOPP)CH SE AGCH
Coolmix Right By Your Side"Pim"

SE64046/2010
Ägare:Rose-Marie Schmidt
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AG(HOPP)CH AGHD II AGD II
Gardenia Garden's Summer Wind "Trixie"

S36937/2009
Ägare:Jennie Olsson.
~  ~  ~  ~  ~

FI AGCH FI AG(Hopp)CH,NO AGCH SE AGHoppCH SEAGCH
RLD N
Samline's En-Sam

S48052/2008
Ägare:Lisa Lindberg Rosendal & Patrik Rosendal
~  ~  ~  ~  ~

DK AGCH DK SPCH RLD N&F&A&M SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Lundecock´s Like A Force"Toy"

SE53525/2012
Ägare:Alexandra Nirsjö.
~  ~  ~  ~  ~

SE AG(HOPP)CH
Ellnique's Hope For Me "Asta"

S67269/2009
Ägare: Birgitta Wikström
~  ~  ~  ~  ~

 SE AGCH SEAG(Hopp)CH
Stormstjärnans Springtime Spice

S24965/2007
Ägare:Linda Andkvist
~  ~  ~  ~  ~


AGHD I AGHD II FI AGCH FI AG(HOPP)CH NO AG(HOPP)CH SE AG(HOPP)CH SE AGCH
Lyckoskallets Expressiva Rackare
"Izac"
SE52102/2013
Ägare: Annika Mojanis
~  ~  ~  ~  ~


  SE AGCH SE AG(Hopp)Ch RLD N
Evros Pretty Pudding "Ziina"

SE20536/2011
Ägare:Susanna Nilsson


~  ~  ~  ~  ~

 SE AGCH, SEAG(Hopp) & FI AGCH
 Kråkslottets Leonardo Da Vinci

S63184/2006
Ägare:Tommy Fredriksson
Foto: Linda Andorsen.


~  ~  ~  ~  ~

SE AGCH SE AG(Hopp)CH RLD N RLD F RLD A
Shiny Red Twinkle Little Star

SE46794/2012
Ägare:Susanna Nilsson
~  ~  ~  ~  ~

RLD N RLD F SE AGCH
Pm Quality's Wish Fair Play "Lia"

SE32322/2010
Ägare:Anneli Pettersson

~  ~  ~  ~  ~

AGHD I SE AG Ch
Stjärnstugans Hurricane

"Jumper"
SE54339/2012
Ägare:Sofia petersson
~  ~  ~  ~  ~

C.I.AG. DK SPCH NORD AGCH SE AG(HOPP)CH
Stormstjärnans Look Tough

SE10021/2011
Ägare:Linda Andkvist
~  ~  ~  ~  ~

SEAGCH SEAG(Hopp)CH
Vaxmyra Omega

S23222/2006

Ägare:Ullis Frödén
~  ~  ~  ~  ~

SE AGCh SE AG(Hopp)CH FI AGCH
Kråkeslottes Madonnan Av Davinci
S63185/2006
Ägare:Tommy Fredriksson
Foto: Linda Andorsen.

~  ~  ~  ~  ~