Hej alla medlemmar!
Styrelsen har tagit beslut om att ett fysiskt årsmöte kommer vara 21 juni 2022 kl.18.00 i Upplands Väsby. Många hörde av sig om att de inte ville ha årsmöte 18 juni eftersom det är en tävlingshelg vilket gjorde att styrelsen tog ett annat beslut.
En stor anledning till att vi också flyttar är den kommande Sheltiehelg 25-29 maj som vi i denna styrelse måste genomför som planerat till er medlemmar. Efter Sheltiehelgen kommer det även vara ett stort efterarbete för SSSK.
I maj-juni har vi förhoppningsvis en mindre smittspridning så att vi kan mötas på ett riskfritt sätt.
Birgit Andersson, ordförande SSSK

Kallelse till SSSK:s årsmöte
Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby
Tid: Tisdag 21 juni kl 18.00
Fika serveras från kl 17.30

Årsmötespunkter:
• Stadgeenliga ärenden
• Ev. propositioner
• Ev. motioner

Motion, som medlem önskar få behandlad på årsmötet, ska skriftligen per post ha inkommit till styrelsen 5 veckor före årsmötet, senast måndag 16 maj 2022.

Motioner skickas till SSSK c/o Birgitta Odén
Kniva 107, 791 96 Falun

 Förhandsanmälan senast måndag 13 juni 2022
till kassor@sssk.org,
för att styrelsen ska ha möjlighet att beställa kaffe och bröd i tillräcklig mängd samt vid behov kunna ändra lokalstorlek.

Om pandemin fortfarande pågår så måste ha vi ha en så stor lokal att vi kan hålla avstånd.

De medlemmar som anmäler sig till årsmötet kommer att få årsmöteshandlingarna utskickade via e-post innan årsmötet för att skriva ut och ha med handlingarna.


Välkomna