Kallelse till SSSK:s årsmöte
 
Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby
Tid: söndag 31 maj 2020, kl. 12.00
Fika serveras från kl. 11.30

 
Årsmötespunkter:
• Stadgeenliga ärenden
• Ev. propositioner
• Ev. motioner
 
Ärende/motion, som medlem önskar få behandlad på årsmötet, ska skriftligen ha inkommit till styrelsen
5 veckor före årsmötet, senast 26 april 2020.

 
Motioner skickas till SSSK c/o Maria Danielsson, Ekebovägen 19, 863 35 Sundsbruk.
 
Förhandsanmälan senast måndag 25 maj 2020 till kassor@sssk.org , för att styrelsen ska ha möjlighet att beställa kaffe och bröd i tillräcklig mängd samt vid behov kunna ändra lokalstorlek.
 
De medlemmar som anmäler sig till årsmötet kommer att få årsmöteshandlingarna utskickade via e-post innan årsmötet för att skriva ut och ha med handlingarna.
 
Välkomna!