Kallelse till SSSK's ÅrsmötePlats: Scandic hotell Örebro, Västhagagatan 1 B
Tid: Söndag 25 mars 2018,  kl.13.00
Fika serveras från kl. 12.00Årsmötespunkter:
Stadgeenliga ärenden
Ev. propositioner
Ev. motioner


Ärende/motion, som medlem önskar få behandlad på årsmötet, ska skriftligen ha inkommit till styrelsen
5 veckor före årsmötet, senast 18 februari 2018.

Motioner skickas till SSSK c/o Ulla Sohlin, Arlom 115, 881 35 Undrom.

Förhandsanmälan senast måndag 18 mars 2018 till sekreterare@sssk.org, för att styrelsen ska ha möjlighet att beställa kaffe och bröd i tillräcklig mängd samt vid behov kunna ändra lokalstorlek.

De medlemmar, som anmäler sig till årsmötet, kommer att få årsmöteshandlingar utskickade via
e-post cirka 1 vecka innan årsmötet för att skriva ut och ha med handlingarna.

Medlemmar, som ej anmäler sig till årsmötet och önskar årsmöteshandlingar,
kan beställa dem från sekreterare@sssk.org och få dem utskickade via e-post cirka 1 vecka innan årsmötet.

Välkomna!