Foto: Mary Svensson

2020-11-26
Senaste uppdateringarna hittar du här
***
Sheltiebladet nr 4/2020 är skickat till tryckeriet!
***
Styrelsen har beslutat att "Årets" tävlingar 2020 är inställda! 
Vi tar nya tag 2021!
Detta gäller även Trippeldiplom! De meriter som är tagna under 2020 får givetvis tillgodoräknas när ni söker 2021!

***
OBS!!
Pga Coronaviruset så är all verksamhet inom SSSK inställd tills vidare! 
Vi följer utvecklingen o meddelar om/när det blir någon ändring!
***
Årsbok 2016 o 2017
 500 kr/bok
Läs mer
* * *

 Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !