Foto: Zandra Berglund

Önskar du få ditt Sheltieblad digitalt istället för per post,
skicka ett mail till redaktion@sssk.org!

A K T U E L L T !

ÅRSMÖTE! Dags att anmäla sig till årsmötet den 25 mars. Se mer information under SSSK - Årsmöte 2023.
Kallelse har publicerats i Sheltiebladet nr 4 2022.
Passa även på att kontakta valberedningen med dina förslag till styrelsemedlemmar!

DOMARBYTE I BORÅS! 
Tidigare bokade domaren Marion ten Cate har tyvärr fått lämna återbud till vår utställning i Borås i sommar, men hoppas att hon får komma vid ett annat tillfälle. Domare Anna Uthorn ställer upp och dömer istället för Marion ten Cate och det är då vakant till Borås 2024.


Styrelseprotokoll nr 4 och 5 finns att beställa! Maila sekreterare@sssk.org

SSSK:s hälsoenkät 2022
Alla Sheltieägare är välkomna att delta. Din medverkan är värdefull och du är helt anonym.
Enkäten är öppen till och med 31 januari 2023 men svara gärna redan nu!
Länk till enkäten

Klubbshopen är tyvärr fortfarande stängd. Planen är att vi ska kunna öppna den 1/2 2023.

Tävlingssidan

2023-02-04
Senaste uppdateringarna:

Utställning
***
Årets Sheltie
***

Årets sheltie arbetande sporter - anmäl dig till utmärkelserna här

Länk till regler
***
Prov & Tävling 31/12
***
Utställningskritiker
Flera utställningars kritiker har lagts upp på sidan. De nya är markerade med Ny! Kolla in där!
***
Styrelseprotokoll nr 4 och 5 finnas att beställa från sekreteraren
***
 Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !