Foto: Zandra Berglund

Tystnadsplikten är viktig för styrelsens arbetsmiljö, för att skydda klubben och för att det skulle få olyckliga konsekvenser om ingen vågar delge styrelsen information av rädsla för att den ska spridas vidare. Utgångspunkten är att allt som inte upptas i protokollet omfattas av tystnadsplikt.
Inlägg av Fredrik Bruno i Hundsport Special nr 2/2022

Önskar du få ditt Sheltieblad digitalt istället för per post,
skicka ett mail till redaktion@sssk.org!

A K T U E L L T !

Nu finns Årsbok 2021 att köpa i klubbshop 


Tävlingssidan

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !