Foto: Mary Svensson

2020-09-22
Senaste uppdateringarna hittar du här
***
Styrelsen har beslutat att "Årets" tävlingar 2020 är inställda! 
Vi tar nya tag 2021!

***
OBS!!
Pga Coronaviruset så är all verksamhet inom SSSK inställd tills vidare! 
Vi följer utvecklingen o meddelar om/när det blir någon ändring!
***
Årsbok 2016 o 2017
 500 kr/bok
Läs mer
* * *

 Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !