Foto: Zandra Berglund


 

Årsbok 2018
Pris 400 kr

Läs mer i klubbshop


2019-07-21
Senaste uppdateringarna hittar du här

* * *
NYTT!
Glöm inte att anmäla
till SSSK's utställning i   Högbo Bruk 7 september
Läs mer under utställningar!

* * *

Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !