Foto: Ulrika Nordieng

A K T U E L L T !

Sheltiehelg 2022 för alla medlemmar! 
Vi behöver allas hjälp för att kunna genomföra sheltiehelgen i maj 2022
Läs mer här!
* * * * *
Vill du ingå i utställningskommittén?
Kontakta
utstallning@sssk.org
* * * * *
Vill du ingå i redaktionen för Sheltiebladet?
Kontakta
 redaktion@sssk.org

* * * * *
NY!
Tävlingssidan

2021-12-04
Senaste uppdateringarna hittar du här
***
NY!
Valberedningen
behöver hjälp!

***
Styrelseprotokoll nr 5 finns nu att beställa hos sekreteraren
sekreterare@sssk.org

***
Klubben har nu ett swishnummer!
123 332 34 90
Svenska Shetlandsheepdog klubben

***
OBS!
Vi söker kontaktpersoner till flera områden i Sverige!
Kontakta
kontaktomraden@sssk.org
***
 Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !