Foto: Zandra Berglund

NYTT!!
ANNONS I SSSK:s ÅRSBOK 2019


Nu kan du annonsera i SSSK:s Årsbok 2019!
Annonsmanus skickas till redaktion@sssk.org  senast 2020-01-15.
Annons i PDF-format mottages gärna.
Vill du inte göra annonsen själv, får du hjälp av Pernilla.
Annonspris: 600 kr/helsida, förskottsbetalning.
 


2019-12-12
Senaste uppdateringarna hittar du här

* * *
NYTT!
SSSK:s kalender finns
att beställa.

Läs mer i klubbshop
* * *
OBS!
Dags att söka SSSK's utmärkelser och trippeldiplom!
Läs mer här!
* * *
NYTT!
Valberedningen jobbar nu för fullt för att hitta medlemmar som vill ingå i SSSK:s styrelse.
Välkommen med förslag till valberedningens sammankallande.
E-mail: johnny@lundecocks.se
***
Sheltiehelg!

 21-24/5 2020 i Vilsta, Eskilstuna 
Läs här!

* * *

Här finns formulär för Online anmälningar 
• Anmälan utställningar
• Anmälan medlemskap
• Anmälan gåvomedlemskap
• Anmälan adressändring

* * *
Önskar du annonsera?
Läs mer på Sheltiebladet!

Räkna & Försäkra

Ni glömmer väl inte att följa SSSK på Facebook? 

 • Klicka här !